Home » Uncategorized » Vianoce so ZUŠ Jána Cikkera

Vianoce so ZUŠ Jána Cikkera

Predvianočný čas je pre väčšinu z nás časom radostného očakávania, ktoré má svoju nezameniteľnú atmosféru. Každý rok sa znova a znova tešíme na čarovný opar, v ktorom sa v decembri na pár týždňov pred Vianocami ocitáme. Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Cikkera majú už tradične v tomto čase ťažkú úlohu – vytvárať atmosféru, ktorú máme všetci tak radi. Nie je to úloha nevďačná, je krásna, no stojí mnoho síl a nespočetné hodiny prípravy. O to krajšia je potom odmena v podobe nádherných koncertov, ktoré venujú poslucháčom, svojim blízkym, ale i sebe navzájom.

Základná umelecká škola Jána Cikkera usporiadala pred Vianocami tri vianočné koncerty. Dva koncerty si mali poslucháči možnosť vypočuť vo Veľkej koncertnej sále v priestoroch školy. 12.a 19. decembra sa škola rozozvučala nielen vianočnými melódiami v podaní sólistov a vokálnych či inštrumentálnych zoskupení. Sláčikový orchester, Musica camerata, Detský spevácky zbor Vodopádik, Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto a ďalšie ansámble sa postarali o hudobný zážitok, ktorý pohladil dušu a rozozvučal srdce. Pestrý program koncertov priniesol radosť nielen poslucháčom, ale aj interpretom.

Tradičným Vianočným koncertom v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, ktorý bol určený širokej verejnosti, akoby nastúpila tá pravá vianočná atmosféra. Pôvodný rýdzo zborový koncept tento rok obohatili aj sólisti. Sprievodného slova sa ujala pani Marianna Kovačechová, ktorá poslucháčov previedla programom dôstojne a s noblesou. Vo vianočnou atmosférou presiaknutom programe účinkovali okrem sólistov (P.Sochuľák – organ, M. Minková – husle, saxofónové trio pod vedením P.Pondelíka) predovšetkým spevácke zbory – detský spevácky zbor Zvonček a detský spevácky zbor Vodopádik pod vedením E. Laukovej, a samozrejme dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pod dirigentskou taktovkou M.Kaššu. Na záver všetky tri zbory spievali spoločne Tichú noc.

Ľudia sa v ten večer rozchádzali do svojich domov dojatí, s nefalšovanou radosťou v srdci. Nielen z nadchádzajúcich Vianoc, ale aj z hudby, ktorá im oblažila srdcia. V ústrety tichej noci…

Comments are closed.