Home » Uncategorized » Kandidáti na opakované voľby do Rady školy za rodičov žiakov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera

Kandidáti na opakované voľby do Rady školy za rodičov žiakov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera

Comments are closed.