Home » Škola » Detský umelecký festival » Maľovaná ZUŠ-ka

Maľovaná ZUŠ-ka

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl Maľovaná ZUŠ-ka vytvára priestor na výtvarnú prezentáciu žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl študujúcich na I. a II. stupni základného štúdia.

Poskytuje možnosť vedome pracovať s výtvarnými výrazovými prostriedkami. Zameranie sa na výtvarný problém prepája námetové i formálne možnosti a umožňuje širokú škálu rôznych prístupov na úrovni pedagogických zadaní i tvorivosti žiakov.

Poskytuje možnosť mapovať situáciu, úroveň a vývoj výtvarných odborov základných umeleckých škôl v Slovenskej republike.

Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2019 na stiahnutie

Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2019

Archív:

*

*

*