Home » Kontakt

Kontakt

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica

sekretariát: 0918 422 600

e-mail: sekretariát zusjanacikkera@gmail.com

elokované pracovisko Lazovná 62

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica

tel.: 0918 422 600

elokované pracovisko Internátna 2

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica

tel.: 0918 422 600

ostané e-mailové adresy: