Home » Kontakt

Kontakt

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica

sekretariát: 048 415 48 87

e-mail: sekretariát zusjanacikkera@gmail.com

elokované pracovisko Lazovná 62

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 415 46 45

elokované pracovisko Internátna 2

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica

tel.: 048 423 14 98

ostané e-mailové adresy: