Home » Kontakt

Kontakt

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
97400 Banská Bystrica

sekretariát: 048 415 48 87
zástupcovia RŠ: 048 415 65 92
personálne oddelenie: 048 415 66 13

e-mail: zusjc@zusjcbb.sk

elokované pracovisko Lazovná 62

Lazovná 62
97400 Banská Bystrica

tel.: 048 415 46 45
e-mail: lazovna@zusjcbb.sk

elokované pracovisko Internátna 2

Internátna 2
97400 Banská Bystrica

tel.: 048 423 14 98
e-mail: foncorda@zusjcbb.sk

ostané e-mailové adresy: