Home » Úspechy 2018 / 2019

Úspechy 2018 / 2019

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2018 / 2019

Okresné kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína

Matej Čuma – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

22. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza 2019

Benjamín Košík – zlaté pásmo

Tadeáš Košík – zlaté pásmo

Simona Bystrianska – strieborné pásmo

Ela Šullová – strieborné pásmo

Timotej Kovačech – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Art. Zuzana Sochuľáková

Emily Budayová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Peter Dekrét, DiS. art.

*

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2019

Matúš Bachorík – 2. miesto v Zlatom pásme

Pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

Súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského, Banská Bystrica

Matej Čuma – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Medzinárodné Bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2018, Toruň Poľsko.

Katarína Vrbická – Cena

Viktória Belková – vystavená práca

Nina Hanesová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Eva Durajová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Sandra Petlachová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

10. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže – Prievidza 2018

Matúš Bachorík – zlaté pásmo 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

Marek Macháč – zlaté pásmo 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Krajská súťaž v umeleckom prednese …a Slovo bolo u Boha, KGŠM Banská Bystrica

Nina Bancíková – 1. miesto a postup do celoslovenského kola

Lea Babjaková – 1. miesto a postup do celoslovenského kola 

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Zelinová

*

21. ročník celoslovenskej súťaže mladých huslistov Prešporský Paganini, Bratislava

Miriam Minková – 1. miestoAbsolútny víťaz súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská – Diplom – Najlepší pedagóg

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

  1. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2018 Finále, Banská Bystrica

Diana Nátanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

Johanka Šávoltová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

*

Súťaž v divadelnej improvizácii Bystrická improliga, Banská Bystrica

Družstvo „Šimon im memoriam“

Ľudovít Balog, Tereza Schmidtová, Róbert Pinter – 1. miesto

Družstvo „Želé v čokoláde“

Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa – 2. miesto

Pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi 2018, Bratislava

Žofia Vigašová – 3. miesto

Filip Prievalský – 1. miesto Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa

Pedagogické vedenie – Mgr. Art. Natália Serdyuková

*

  1. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2018 – celoslovenský výberový konkurz

Diana Nátanová – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom mesta Banská Bystrica

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto – umelecké vedenie Mgr. Art. Martin Kašša, DiS. Art.

Miriam Minková – pedagogické vedenie Mgr. art. Evgenia Prievalská

*

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2018, Dolný Kubín

Ester Švecová – zlaté pásmo, kombinovaná technika

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

Kristína Dovalová – zlaté pásmo, maľba

Simona Strmeňová – zlaté pásmo, maľba

Tamara Parillová – bronzové pásmo, maľba

Lucia Kuracinová – bronzové pásmo, maľba

Hana Gregorová – čestné uznanie, maľba

Juraj Paluš – strieborné pásmo, kombinovaná technika

Zuzana Lukáčová – čestné uznanie, kombinovaná technika

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Odkaz na úspechy v minulom školskom roku 2017 / 2018

*