Dôležitý oznam – Nástup do škôl od 3. mája 2021

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo:2021/12811:1-A1810 a na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica číslo: Pr.V.–37 653/2021, zo dňa 22.4.2021, s účinnosťou od 26.apríla 2021 – v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT–u sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica pre individuálne vyučovanie (okrem spevu a dychových hudobných nástrojov).

Najnovšie články

ZUŠ na web ku článku

Nástup do škôl od 3. mája 2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva SR a rozhodnutia Mesta Banská Bystrica sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica pre individuálne vyučovanie (okrem spevu a dychových…

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32