OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

od pondelka 8.11.2021 prechádza banskobystrický okres z bordovej farby do čiernej – III. stupeň ohrozenia. Prezenčná forma vyučovania zostáva zachovaná vo všetkých odboroch v individuálnom vyučovaní. Podľa platného Školského semaforu z Ministerstva školstva SR verzia 1.5 z 28. októbra 2021 je na základných umeleckých školách povolené učiť žiakov v skupinách iba dištančnou formou, preto ZUŠ Jána Cikkera musí pristúpiť k obmedzeniam v kolektívnom vyučovaní. Podrobnosti Vám oznámia triedni učitelia výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru, učitelia hudobnej náuky, súborovej hry a zborového spevu. Individuálne vyučovanie sa bude naďalej uskutočnovať prezenčne – to zn. v nezmenenej forme.

Najnovšie články

Zákaz vstupu na stavenisko

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO

Vážení rodičia, 8. októbra 2021 sa začala ďalšia etapa rekonštrukcie našej školy – budovy národnej kultúrnej pamiatky na Štefánikovom nábreží, a to kompletná výmena celej strechy. Žiadame Vás preto o zvýšenú…

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32