OZNAM

***

Elektronická prihláška do našej ZUŠ Jána Cikkera  ← klik

Pre ostatné informácie + výška príspevkov, žiadosti o zníženie príspevku, kliknite na tlačítko „Celý oznam

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32