OZNAM

Milí rodičia a priatelia hudby

Srdečne Vás pozývame na Vianočné koncerty ZUŠ Jána Cikkera,

ktoré sa uskutočnia

14. decembra 2022 vo VKS ZUŠ Jána Cikkera o 17:30 hod.

a

15. decembra 2022 v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici o 18:00 hod.

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32