OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

v individuálnej a kolektívnej forme vzdelávania vyučujeme prezenčne všetkých žiakov našej školy. Podľa nového COVID automatu bude škola otvorená vo všetkých farbách okresov. Fungovanie školy v jednotlivých farbách okresov stanovuje dokument Školský semafor pre školský rok 2021/2022. V prípade, že sa v škole vyskytne osoba pozitívna na ochorenie Covid 2019, vyučovanie sa preruší len v danej triede. Podrobnejšie informácie nájdete v prevádzkovom poriadku školy na školský rok 2021/2022 v sekcii Oznamy.

Najnovšie články

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32