Dôležitý oznam – Nástup do škôl od 17. mája 2021

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo:2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .

V individuálnej forme vzdelávania (od 17. mája 2021) budeme prezenčne vyučovať všetkých žiakov vo všetkých oddeleniach – to znamená aj spev aj dychové hudobné nástroje. 

Rovnako sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v kolektívnej forme vzdelávania – vo Výtvarnom, Tanečnom a Literárno – dramatickom odbore.

Najnovšie články

ZUŠ na web ku článku

Nástup do škôl od 17. mája 2021

Vážení rodičia, s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo:2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .…

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32