Tanečný odbor

Poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania, základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia

Rozvoj v základných tanečných technikách:

  • klasického,
  • ľudového,
  • kreatívneho,
  • džezového
  • moderného tanca 

U žiakov 2. stupňa rozšírené o techniky tanca na špičkách, charakterového a súčasného tanca, overená vypracovaná metodika vyučovania, pestovanie vôľových vlastností: vytrvalosti, presnosti, spoľahlivosti

Posilňovanie individuality a kreativity, zmyslu pre spoluprácu, široké možnosti uplatnenia v záujmovej súborovej činnosti, možnosť štúdia v predškolskom veku, možnosť profesionálnej orientácie, bohatá prezentácia dosiahnutých výsledkov na  verejných predstaveniach, pravidelná reprezentácia školy v zahraničí

 Benefičný koncert 2015 „S TANCOM NA DLANI“

zus-91 web

Galéria benefičného koncertu 2015 “ S TANCOM NA DLANI“

Z histórie

Pod vedením Pavla Lukáča(sólistu baletu DJGT v Banskej Bystrici) vznikol v roku 1967 na  vtedajšej ĽŠU, dnes ZUŠ Jána Cikkera odbor, ktorý rozšíril paletu možností tejto školy o tanec.

Tanečný odbor si počas svojho pôsobenia vyprofiloval zameranie výlučne na umelecké žánre tanca. V odbore majú možnosť študovať deti od predškolského veku až po dospelosť. Okrem tanečných techník, ktoré si žiaci osvojujú počas štúdia( technika klasického, ľudového, kreatívneho, džezového a súčasného tanca) si svoje tanečné schopnosti rozširujú na workshopoch a seminároch so slovenskými a zahraničnými tanečníkmi, choreografmi a pedagógmi. Úzka je tiež spolupráca s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici či už medzi samotnými pedagógmi alebo pedagogickou praxou študentov tanečného odboru konzervatória pod vedením našich pedagógov a spoločnými koncertmi oboch škôl, ktoré sú výbornou ukážkou umeleckého a technického rastu interpretov. Okrem spomínaného koncertu sa odbor prezentuje účinkovaním v množstve programov či už na pôde školy alebo mesta( školské koncerty, benefičné koncerty, plesy, karnevaly, festivaly a súťaže) Tento školský rok sme zahájili tvorbu samostatných benefičných koncertov tanečného odboru( v spolupráci s OZ Klub priateľov detskej nemocnice) pod názvom ,,S tancom na dlani“ pre Základnú školu pri DsFNP v Banskej Bystrici. 

Záverečný koncert tanečného odboru každoročne v júni v Štátnej opere je od roku 1992 hlavným profilovým programom, v ktorom účinkujú úplne všetci žiaci od 1.ročníka základného štúdia. Ich účinkovanie na profesionálnej umeleckej scéne s profesionálnymi podmienkami je vyvrcholením celoročnej práce žiakov a pedagógov. Súčasne je to obrovským umeleckým a emotívnym zážitkom na oboch stranách divadelnej scény- divákov a hostí v hľadisku a v neposlednom rade účinkujúcich na pódiu, ale i v zákulisí.

Súčasťou výchovy tanečníkov a pestovaním lásky k tanečnému umeniu sú pravidelné návštevy baletných a tanečných predstavení v meste(Štátna opera, Divadlo Štúdio tanca, CNK- Záhrada, koncerty tanečného odboru Konzervatória J.L.Bellu a rôzne iné koncerty a vystúpenia súborov) a pravidelné návštevy predstavení SND v Bratislave. Napriek tomu, že za nimi musíme vycestovať je o ne záujem či už zo strany žiakov ale i rodičov.

Od roku 1995 keď sme prvý krát prezentovali umenie našich žiakov v zahraničí, tanečný odbor absolvoval niekoľko festivalov a koncertov v rôznych kútoch Európy( Poľsko., Česko- Přelouč., Taliansko- Valsassina, Miláno, Viterrbo, Colliano, Norma., Sardínia- Azachena, Siniscola, Condrongianus, Cannigione, Macomer., Sicília- Petralia Soprana., Francúzsko- Velizy., Chorvátsko- Lábin) všade sa naše vystúpenia stretli s veľkým uznaním práce, systému vzdelávania a kultúry našich detí.

Do dnešného dňa je pre nás tanečný odbor miestom kde sa kreativite, tvorbe a fantázií medze nekladú. Pozitívnym prístupom vedieme žiakov k poznaniu tanečného umenia a k prístupu k jednotlivým technikám ako i k duševnému a fyzickému rozvoju. K žiakom pristupujeme s porozumením, no učíme ich disciplíne a systematickej práci. Venujeme sa deťom od predškolského veku, ktoré majú možnosť pomocou klavírneho sprievodu objavovať rytmus a pohyb, až po dospelých, ktorí veľakrát okrem práce na posune technickej úrovne pohybu sami prispievajú k tvorivému procesu.

Najvýznamnejšie ocenenia tanečného odboru:

-Nadregionálna súťažná prehliadka tanečných odborov, Turčianske Teplice

                                                                       Klasický tanec- 1.miesto(1.kategória)

                                                                                                  1.miesto(2.kategória)

                                                                       Scénický tanec- 2.miesto

-Bystrický pohár- tanečné skupiny nad 15 rokov:

                                                                        1.miesto a hlavná cena

-Medzinárodná súťaž Hronovské jablíčko – ČR

                                                                        1. miesto v kategórii scénický tanec dospelí – Silvia Sviteková a Lenka Sršňová s choreografiou Silueta mojej duše

                                                                         2. miesto v rovnakej kategórii s choreografiou Myšlienky génia

 – Bojnice – Celoslovenská súťaž tanečných odborov ZUŠ

                                                                         1. miesto – Povídej – kat. scénický tanec dospelí

                                                                         2. miesto – Odpovede – kat. scénický tanec dospelí s osobným ocenením predsedu poroty

-Banská Bystrica- Europa SC dance cup :

                                                                         1. miesto v kategórii seniori od 16 rokov za choreografiu Duetá, žiačky II. Stupňa

K úspešným absolventom tanečného odboru patria dnes už umelecké osobnosti: Martin Kilvády, Tomáš Danielis, Renáta Ptačin Bubniaková, Lucia Kašiarová, Ján Jamrich

Súčasní interní pedagógovia: vedúca tanečného odboru: Mgr. art Iveta Rašková

Janka Lašutová, DiS.art, Lucia Bielik DiS.art, Mgr. Katarína Melicherčíková, Mgr. art. Michaela Nezvalová

Korepetítori: Mgr. Zuzana Andóvá, DiS.art, Mgr. art. Jana Pondelíková, Mgr. art. Yelyzaveta Trut

* 

Fotografie zo záverečného koncertu školského roku 2014/2015 (fotograf Pavel Sokol)

11117417_737953092982022_758088942_n 11124534_737953889648609_1003155914_n (1) 11291286_737952889648709_643222808_n 11348993_737952686315396_907057099_n 11350092_737952696315395_1849323319_n 11352192_737952699648728_1441011560_n 11637973_737953082982023_1575965890_n 11647305_737953329648665_322002746_n 11647369_737952752982056_506354426_n 11650547_737953316315333_1699663770_n 11651064_737952689648729_1597542016_n 11651221_737953049648693_292946587_n 11653265_737953059648692_1356345622_n 11655284_737953866315278_1992006976_n 11655322_737953062982025_1292379390_n 11655402_737953252982006_2100726585_n 11655407_737953052982026_561301556_n 11655599_737953332981998_2087644091_n

Fotografie zo záverečného koncertu školského roku 2013/2014

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket