Úspechy 2017 / 2018

*

odkaz na úspechy v novom školskom roku 2018 / 2019

*

 

Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy „Umenie zblízka 2018“, Bratislava

Natália Dolňanová, Rút Kočíková, Simona Strmeňová – ocenená práca určená na výstavu

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Ema León, Olivia León – ocenená práca určená na výstavu

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Alica Kopecká – ocenená práca publikovaná v katalógu

Tereza Ličková – ocenená práca publikovaná v katalógu

Alexandra Kameschová, Johana Ličková, Natália Verešová – ocenená práca publikovaná v katalógu

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Konfalová

*

Medzinárodný festival pre spevácke zbory „Bratislavský zborový festival 2018“, Bratislava

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto – Zlaté pásmo

dirigent a umelecký vedúci – Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary 2018“, Handlová

Marek Macháč a Adam Bulla – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

46. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Lidice2018, Lidice (ČR)

Anna Reháková – čestné uznanie

Zuzana Lukáčová – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Festivalová rada FKH Čadca 2018, gitarové zoskupenia

Marek Macháč a Adam Bulla – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

Výtvarná súťaž „Moje miesto pre život“ Verejná Knižnica M. Kováča, Banská Bystrica

Romana Habalová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Medzinárodná detská výtvarná súťaž „Zlatý drak 2018“, Liptovská Štiavnica

Sofia Feketeová – Diplom

Nela Hamšíková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň 2018

Laura Kladivíková – Cena odbornej poroty

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby „Piano v modernom rytme 2018“, Bojnice

Lukáš Gáborik – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Renáta Jelínková, DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne „Bojnická Perla 2018“, Bojnice

Diana Nátanová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

*

Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale „Cimbalový Prešporok“, Bratislava

Zuzana Peťková – zlaté pásmo

Ema Benčaťová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Margita Chupáčová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Andrej Miklošík – strieborné pásmo

Barbora Úporská – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Celoslovenská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch „Detvianska zlatá struna“, Detva

Sára Chrastinová – strieborné pásmo

Hanka Hajkovská – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Ivan Prievalský – zlaté pásmo

Miriam Minková – zlaté pásmovíťaz kategórie

Miriam Minková a Vratko Hossa komorná hra – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská výtvarná súťaž Štefánikove cesty za poznaním, Lučenec

Elizabeth Čanecká – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

*

Medzinárodná klavírna súťaž „Talenty pre Európu“ Dolný Kubín 2018

Filip Prievalský – 5. miesto

Žofia Vigašová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže „Malé grafické formy“ Vrútky 2018

Samuel Ferenc – Mimoriadna cena

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Tereza Oravcová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

*

Celoslovenská súťaž v hre na viole „Talenty pre Slovensko“, Dolný Kubín

František Stračina – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. et Mgr. art. Anna Burdová, PhD.

*

Súťažná postupová prehliadka Divadla Mladých, Revúca

Divadlo ZUŠ J. Cikkera za inscenáciu: Obrázky nesmrteľnej mladosti – 1. miesto a postup

Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa, Tereza Schmidtová, Lujza Kalčoková, Ľudovít Balog, Laura Kladivíková, Jakub Daxner

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka „Hviezdy hrajú srdcom“, Ružomberok

Sophia Helena Sedláčková – zlaté pásmo

Tobias Staudinger – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Zemková

*

Detský umelecký festival Jána Cikkera, časť detský hudobný festival – DIS v sólovej hre na akordeóne v Banskej Bystrici

Jakub Mališka – zlaté pásmoCena primátora mesta Banská BystricaTitul Laureát súťaže a Cenu IUCA (International Union of Concert Accordionists)

Richard Kuteš – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Zdenka Nemešová, DiS. art. – Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu Laureáta a Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu žiakov

Maroš Kročka – zlaté pásmo

Matúš Mesároš – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Eva Faklová

*

Súťaž v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve Pink Song 2018, Zvolen

Sofia Rajšič – zlaté pásmoAbsolútny víťaz súťaže

gitarový sprievod – Kristián Bornay *

Sofia Linková – strieborné pásmo

Adrián Kožiak – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

* pedagogické vedenie – Bohuš Bínovský

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Ema Koštialová – strieborné pásmo

Kristína Koštialová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Terézia Balleková – bronzové pásmo

Tereza Holíková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Bc. Anna Ciganocová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. et Mgr. art. Anna Burdová, PhD.

*

Celoslovenská súťaž v hre na husliach „Hudobná biela Orava“, Námestovo

Sára Chrastinová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Samuel Minka – 3. miesto

Miriam Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Hudobná biela Orava“, Námestovo

Diana Murínová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Eva Sláviková, DiS. art.

Sára Minková – 3. miesto

Filip Prievalský – 3. miesto

Žofia Vigašová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž v hre na akordeóne „Hudobná biela Orava“, Námestovo

Lenka Hrobáková – 1. miestoVíťaz kategórie

Richard Kuteš – 2. miesto

pedagogické vedenie – Zdenka Nemešová, DiS. art.

*

Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti „Rozprávkové javisko2018“ Žiar nad Hronom

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera za inscenáciu: Rozprávky pre neposlušné deti – strieborné pásmo

Jakub Riečan, Adela Somorová, Sarah Oláhová, Natália Selecká, Simona Vincíková, Sofia Prídavková, Zuzana Jančíková, Anna Černová, Michaela Poljovková, Boris Barina, Laura Szökeová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Súťaž v prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín, Regionálne kolo, B. Bystrica

Laura Kladivíková – 1. miesto a postup do Krajského kola

Juraj Bolf – 2. miesto

Diana Hlaváčová – 2. miesto

Richard Maľa – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch v Brezne

Klára Klačanová – strieborné pásmo

Natália Nociarová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Milan Bernát

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Sára Chrastinová – zlaté pásmo

Hanka Hajkovská – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Ivan Prievalský – strieborné pásmo

Samuel Minka – zlaté pásmo

Vratko Hossa – strieborné pásmo

Miriam Minková – zlaté pásmo a Titul Laureát súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž „Galéria talentov“ v oblasti hudobný nástroj, Banská Bystrica

Jakub Mališka – 1. miesto

pedagogické vedenie – Zdenka nemešová, DiS. art.

Dávid Šimig – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská gitarová súťaž „Gitarový festival Giraltovce 2018“

Matúš Bachorík – 1. miesto

Alexandra Michelčíková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

Marek Macháč – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Medzinárodná husľová súťaž „O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín

Miriam Minková – 1. miesto, Absolútny víťaz kategórie cena za mimoriadny interpretačný výkon

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Detský umelecký festival Jána Cikkera – časť Maľovaná ZUŠ-ka 2018, Banská Bystrica

Cena EX AEQUE

Dominika Badurová

Tamara Ferencová

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Filip Freudenfeld

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Zlaté pásmo

Tamara Ferencová, Juraj Paluš, Zoja Gajdošová, Katarína Vrbická, Peter Sartoris

Pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Bibiána Janšová, Matej Žiak, Oliver Krista, Nela Hamšíková, Viktória Palúchová, Klára Liptáková, Stela Drozdová

Pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Bianka Kľačková, Martina Gazdíková, Eva Hatalčíková, Lea Mersich, Kristína Kajúchová, Lea Tatárková, Vladimíra Desetová 3x,

pedagogické vedenie – PaedDr. Štefan Pondelík

Lilien Ďuricová

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Alexandra Súlovcová, Aneta Debnárová, Klára Chytilová

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

Markus Bauko, Timea Cochová

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Alexandra Kameschová

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Konfalová

*

Súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti „My sme malí Divadelníci 2018“ Slovenská Ľupča

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera za inscenáciu: Rozprávky pre neposlušné deti – 2. miesto cenu Borisovi Kováčovi za réžiu hry Rozprávky pre neposlušné deti

Jakub Riečan, Adela Somorová, Sarah Oláhová, Natália Selecká, Simona Vincíková, Sofia Prídavková, Zuzana Jančíková, Anna Černová, Michaela Poljovková, Boris Barina, Laura Szökeová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Okresné kolo 64. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Laura Kladivíková – postup do regionálneho kola

Juraj Bolf – postup do regionálneho kola

Diana Hlaváčová – postup do regionálneho kola

Ľudovít Balog – postup do regionálneho kola

Richard Maľa – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Regionálne kolo 64. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Jakub Riečan – 2. miesto, poézia

Nina Bancíková – 3. miesto, próza

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

XIV. ročník celoslovenskej umeleckej súťaže „Kováčova Bystrica 2018“

Ľudovít Balog – Laureát súťaže

Jakub Riečan – 1. miesto

Nina Bancíková – 2. miesto

Juraj Bolf – 1. miesto

Zuzana Zaušková – 2. miesto

Terézia Kiabová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťažná prehliadka divadla mladých „Karvašova Bystrica 2018“

a

Súťažná prehliadka ochotníckeho divadla „Tajovského divadelné dni 2018“

Divadlo ZUŠ J. Cikkera za inscenáciu: Obrázky nesmrteľnej mladosti – 1. miesto Špeciálna cena

Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa, Tereza Schmidtová, Lujza Kalčoková, Ľudovít Balog, Laura Kladivíková, Jakub Daxner

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

11. Celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard, Považská Bystrica

Leo Redlinger – bronzové pásmo

Kristína Kajanová – čestné uznanie

Klára Rybárová a Kristína Kajanová – strieborné pásmo (komorná hra)

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na husliach, Schneiderova Trnava

Filip Frgelec – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Lívia Obšajsníková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Miriam Minková – zlaté pásmo, cena za najlepšiu interpretáciu skladby

Samuel Minka – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková – ocenenie najlepší korepetítor

*

23. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom a komornom speve pre žiakov ZUŠ, Vokálna jar Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožiak – zlaté pásmo

Matilda Debnárová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

4. ročník regionálnej súťaže v hre na keyboard, Brezno

Martin Samuel Kotačka – 2. miesto

Alexandra Kapustová – 1. miesto

Martin Zimka – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Lukáš Uhrin – 2. miesto

Jakub Kováč – 2. miesto

Artur Krištofek – 2. miesto

Leo Redlinger – 2. miesto

Kristína Kajanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

Marek Strnad – 1. miesto

Simona Sanitrárová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Ľubica Špiláková, DiS. art.

*

18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri, Schneiderova Trnava

Aurélien Schmitt a Anežka Krestianková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

Tomáš Pataj a Filip Prievalský – strieborné pásmo

Lívia Soláriková a Žofia Vigašová – bronzové pásmo + Cena Spoločnosti Mikuláša Sch. – Trnavského

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

36. ročník súťažnej prehliadky hudobného folklóru O ponickú fujarku 2018

Matej Budaj – 1. miesto (inštrumentalisti)

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

Ľudová hudba ZUŠ Jána Cikkera – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Rudolf Veselovský

*

Okresné kolo 64. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Jakub Riečan – postup do regionálneho kola

Nina Bancíková – postup do regionálneho kola

Michaela Poljovková – postup do regionálneho kola

Kristína Sováková – postup do regionálneho kola

Sára Gregorová – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

XXXIII. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2018, okresné kolo

diplom pre ZUŠ Jána Cikkera

Hana Galandová – postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Adela Tomášková – postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

*

21. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza 2018

Tadeáš Košík – 1. miesto zlaté pásmo

Timotej Kovačech – 2. miesto zlaté pásmo

Ela Šullová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša

Aneta Kubincová – strieborné pásmo

Andrea Snopková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

klavírna polupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

*

Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, Banská Bystrica

Jakub Riečan – 1. miesto a postup do krajského kola

Zuzana Babinčáková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenské kolo súťaže v recitácii poézie – Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Zuzana Zaušková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

9. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže – Prievidza 2017

Matúš Bachorík – zlaté pásmo 3. miesto

Alexandra Michelčíková – zlaté pásmo 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

Marek Macháč – zlaté pásmo 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

12. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2017 – finále

Alžbeta Šúrová – 3. miesto

Sofia Rajšič – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

*

21. ročník súťaže v divadelnej improvizácii – Bystrická Improliga 2017

LDO družstvo Vanilkové kaštany – 1. miesto

  • Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa, Lujza Kalčoková

LDO družstvo Šimon je nenávratne preč – 2. miesto

  • Ľudovít Balog, Laura Kladivíková, Jakub Daxner, Tereza Schmidtová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

12. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2017 – celoslovenský výberový konkurz 

Alžbeta Šúrová – postup do finále

Sofia Rajšič – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

*

Krajské kolo súťaže mladých moderátorov – Sárova Bystrica 2017

Ľudovít Balog – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Oblastné kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Juraj Bolf – 1. miesto

Zuzana Zaušková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Úspechy v minulom školskom roku 2016 / 2017

*