Úspechy 2014/2015

Úspechy v novom školskom roku 2015/2016

 

Úspechy 2014/2015

Výtvarná súťaž Banskobystrická Paletka 2015

Ocenené práce:

Rút Kočíková, Zuzana Lukáčová

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Radka Barková, Nina Žiaková

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

Jakub Riečan

pedagogické vedenie – Mgr. Vlasta Vargicová    

*

43. Ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže LIDICE 2015

Medaila škole ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica za kolekciu grafiky

Ocenené práce

Jančíková Katarína, Jančíková Zuzana, Riečan Jakub

pedagogické vedenie – Mgr. Vlasta Vargicová

Adam Belko

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Čestné uznania

Ema León

pedagogické vedenie – Mgr. Vlasta Vargicová

Ján Auxt, Matúš Patráš

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Timea Mišutková

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Švárna

*

Celoslovenská výtvarná súťaž – Kubistické metamorfózy

Ema Čumová – 4. miesto

Lucia Černáková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Adriana Koscelníková

*

Celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby „Piano v modernom rytme Bojnice 2015“

Jonáš Bizoň – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

Tomáš Parížek – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Eva Sláviková

*

Medzinárodná výtvarná súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC 2015

ocenení žiaci:

Martin Navrátil, Veronika Králiková

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Rebeka Hruščová, Ema Guštafíková

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

*

Celoslovenská súťaž v hre na husliach – Husľové talenty 2015 v Nižnej

Miriam Minková – 4. miesto

pedagogické vedenie – Bc. Evgenia Prievalská

Eva Jelínková – 4. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

*

20. ročník Medzinárodnej súťaže v hre na klavír – Klavírna Orava 2015 v Dolnom Kubíne

Peter Dekrét – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Zemková

Žofia Vigašová – 4. miesto

Johana Ličková – 5. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „CESTA ČIARY“ pre žiakov ZUŠ

Alexandra Burianová – zlaté pásmo

Alexandra Brašeňová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

*

 

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie – Sládkovičova Radvaň

Sára Gregorová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

Diana Hlaváčová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto získal špeciálnu cenu:

V tomto roku udelil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko významné ocenenie Dievčenskému speváckemu zboru Dolce Canto – Cenu primátora mesta za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti zborového spevu a reprezentáciu mesta Banská Bystrica.

umelecké vedenie – Mgr. art. Martin Kašša

*

5.ročník súťaže v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve „PINK SONG 2015“

Marian Matej Bielak – strieborné pásmo, Sofia Rajšič – strieborné pásmo, Alžbeta Šúrová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Mária Nečesaná PhD.

Timotej Kovačechzlaté pásmo a Cena za mimoriadnu interpretáciu ľudovej piesne, Kristína Radičová  zlaté pásmo, Soňa Kollárová – strieborné pásmo, Dominika Roháriková – strieborné pásmo, Terézia Balleková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Anna Ciganocová

Diana Nátanová – zlaté pásmo, Renáta Durajová – strieborné pásmo, Natália Bačíková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Diana Zvaríková Deáková

Simona Diškanová – strieborné pásmo, Denis Bari – bronzové pásmo, Nina Borošová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Ivana Kurtulíková

*

Detský umelecký festival Jána Cikkera – časť Detská interpretačná súťaž

Zuzana Holeková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – MgA Martin Hanzely

*

Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ v sólovej hre na husliach, Schneiderova Trnava 2015

Tomáš Danko – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová

*

Celoslovenská Interpretačná súťaž žiakov ZUŠ v hre na klavíri, Schneiderova Trnava 2015

 

Ela Šullová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Doc. Eva Cáhová Art.D

Samuel Búlik – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková

*

Detský umelecký festival – časť Maľovaná ZUŠ-ka 2015

Zoja Guštafíková – cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

Katarína Vrbická – cena EX AEQUE, Erik Snopko – cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Dáša Valachová – cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

.

Michal Chromiak – zlaté pásmo, Daniela Macková – zlaté pásmo, Tamara Eisnerová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Barbora Debnárová – zlaté pásmo, Olívia Petrichová – zlaté pásmo, Michaela Rusková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

Vanesa Černá – zlaté pásmo,

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Švárna

Erika Králiková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Adriana Koscelníková

Eva Lukáčová – zlaté pásmo, Dominika Badurová – zlaté pásmo, Alica Snopková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Olívia León – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Vlasta Vargicová

*

7. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa v Kremnici

Filip Frgelec – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

*

Regionálna prehliadka divadla mladých Karvašova Bystrica 2015

Lenka Veselovská, Jana Sokolová, Kristína Gaálová, Dominik Necpál – 3. miesto Divadlu ZUŠ JC BB

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

33.ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Ponická Fujarka 2015

Johanka Šávoltová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

Okresné kolo XXX. ročníka výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“

Matilda Bariová – diplom za ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola

Anna Donovalová – diplom za ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Helena Pavelková – diplom za ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Adriana Koscelníková

Richard Vojvodinský – diplom za ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Švárna

*

XI. ročník amatérskej umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica

Diana Hlaváčová – laureát súťaže

Juraj Bolf – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

Richard Maľa – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Regionálne kolo 61. Hviezdoslavov Kubín

Diana Hlaváčová – 1. miesto

Juraj Bolf – 2. miesto

Bernika Zacharová – 3. miesto

Denisa Líšková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

Sára Gregorová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská spevácka súťaž Stančekova Prievidza 2015

Sofia Čellárová – bronzové pásmo

Diana Necpalová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Diana Zvaríková

Ema Krúpová – strieborné pásmo

Andrea Snopková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová

Mgr. art. Peter Špilák PhD. – cena poroty za vynikajúci klavírny sprievod

*

3. ročník súťaže v hre na keyboarde, ZUŠ Brezno

Andreas Badinský – 1. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. et Mgr. Peter Špilák PhD.

Natália Petríková – 1. miesto

pedagogické vedenie Ľubica Špiláková

Kristína Kajanová – 1. miesto

Leo Redlinger – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Zlatica Rebová

*

Okresné kolo 61. Hviezdoslavovho Kubína

Diana Hlaváčová – postup do Regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2014

Erika Králiková – zlaté pásmo

Eliška Petránová – čestné uznanie

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

.

Krajská súťaž v prednese kresťanskej literatúry v Banskej Bystrici „A Slovo bolo u Boha“

Juraj Bolf – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Boris Kováč

.

18. ročník súťaže v divadelnej improvizácii BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2014

LDO TEAM ZUŠ JC BB – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Boris Kováč

.

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 2014 v Bratislave

Vladimír Slávik – zlaté pásmo a Cena riaditeľky školy

pedagogické vedenie Margita Chupáčová

a

Zuzana Peťková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie Margita Chupáčová

a

Diplom Mgr. art. Petrovi Sochuľákovi za klavírny sprievod

.

XIX. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň, Polsko.

Zuzana Jančíková – čestné ocenenie

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

a

diplomy za vystavené práce žiakov

Christian Eiben, Natália Hlôšková,

pedagogické vedenie Mgr. Jozefína Krnáčová

Burianová Alexandra, Debnárová Nina, Eliška Striešová, Sára PetlachováKlára LiptákováMartin Tokár,

pedagogické vedenie Mgr. Olívia Šipkovská

Michaela Styková, Nina Šlanková, Viktória PaluchováŠtefák Peter, Eliška Hudecová, Daniel Takáč

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

.

Celoslovenská súťaž Mladí klaviristi 2014 v Bratislave

Filip Zacharovský – čestné uznanie

pedagogické vedenie Mgr. Miroslava Miklošková

a

Žofia Vigašová – čestné uznanie

pedagogické vedenie Mgr.art Natália Serdyuková

.

Recitačná súťaž organizovaná Základnou školou s materskou školou Štefana Moysesa

… a Slovo bolo u Boha …

Jaroslav Pásler – 2. miesto

Pedagogické vedenie Mgr. Boris Kováč

.

Galéria mesta Bratislavy udelila DIPLOM

Timei Mišutkovej – za ocenené dielo vo vzdelávacom programe UMENIE ZBLÍZKA

Pedagogické vedenie Mgr. Monika Švárna