Musica Camerata

Komorné teleso Musica Camerata vzniklo v septembri  2015 pri ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Priateľským konceptom združuje talentovaných žiakov  školy vo veku od 7 do 18 rokov.

IMG_20160623_162231

 

V žánrovo pestrom repertoári prepája diela klasických majstrov historických hudobných období so súčasnou klasickou, filmovou, či populárnou hudbou s cieľom priblížiť poslucháčom hodnoty nadčasovej hudobnej tvorby, ako aj radosť z muzicírovania. Netradičným spojením sláčikových a klávesových nástrojov (sláčikové nástroje, akordeóny) ponúka teleso farebne i zvukovo nevšedný resp. originálny zážitok.  Do dnešného dňa má teleso za sebou pod umeleckým vedením PaedDr. Zdeny Šimigovej, DiS. art. a Zdenky Nemešovej, DiS. art., niekoľko úspešných koncertov. V máji 2016 sa zúčastnilo na DUF Jána Cikkera v Banskej Bystrici, kde v 3. kategórii Detskej  interpretačnej súťaže v komornej hre, zoskupenie sláčikových nástrojov so sprievodným nástrojom akordeón získalo Zlaté pásmo.

IMG_20160623_162504

 

V rámci celoslovenského  projektu Noc hudby sa teleso predstavilo verejnosti 17. júna 2016 na nádvorí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

 

IMG_20160617_164507