Detský hudobný festival Jána Cikkera

Milí priatelia Detského umeleckého festivalu,

aj v roku 2022 sa žiaľ Detský hudobný festival, z rovnakých dôvodov ako tomu bolo v predchádzajúcom roku, neuskutoční.

O pripravovanom novom Detskom umeleckom festivale v školskom roku 2022/2023 Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

Vedenie ZUŠ Jána Cikkera

 

Detský hudobný festival Jána Cikkera  – Detská interpretačná súťaž (ďalej len „DIS“) ako súčasť festivalu poskytuje priestor na prezentáciu žiakov I. a II. stupňa základného štúdia ZUŠ.

Rozširuje obzor poznávania,je inšpiráciou do ďalšej práce  a príležitosťou porovnávať úroveň a vyspelosť jednotlivých interpretov.

Podnetné sú stretnutia pedagógov, osobné kontakty a priateľstvá, vzájomná výmena skúseností z pedagogickej praxe i odborné semináre.

 

*

*

 

*

*