Prípravná zložka – Banskobystrický detský spevácky zbor

História oddelenia zborového spevu sa na našej škole začala písať pred päťdesiatimi rokmi. V roku 1974 vznikol Detský spevácky zbor Zvonček pod vedením vtedajšej riaditeľky školy Anny Trgovej.

Vianočný koncert ZUŠ Jána Cikkera, 19. 12. 2023, Evanjelický kostol na Lazovnej ul.

O desať rokov neskôr prebrala vedenie zboru pani Eva Lauková, ktorá ho viedla ďalších 35 rokov a vytvorila z neho dnes už legendárne teleso. V roku 1998 sa veľmi odvážne so Zvončekom zúčastnila medzinárodnej súťaže Festa Musica – Svátky písní Olomouc, kde v kategórii predškolských zborov získal Zvonček zlatú medailu.

Prípravný spevácky zbor je primárne určený pre našich prípravkárov. Deti vo veku štyri až sedem rokov sa v zbore zoznamujú so spievaním, s prácou v kolektíve, s prácou na spoločnom výsledku a získavajú prvé skúsenosti s javiskovým vystúpením. Základ repertoáru tvoria rôzne detské a ľudové piesne. 

Prípravný spevácky zbor je výborným odrazovým mostíkom pre ďalšie spievanie, či už sólové, alebo zborové, tiež je dôležitou základňou pre zoznámenie sa detí s hudbou a pre rozhodovanie sa o predmete ďalšieho štúdia na našej škole.

V súčasnosti prípravný spevácky zbor vedie Mgr. Martina Saksová, hlasová pedagogička je Diana Budinská, DiS. art. a klavírnu spoluprácu zabezpečuje Mgr. Michaela Kürti, PhD.