Detský spevácky zbor Zvonček

Detský spevácky zbor Zvonček vznikol z iniciatívy vedenia Ľudovej školy umenia  (riaditeľka – Anna Trgová) a materských škôl v Banskej Bystrici v roku 1974. Počas svojej činnosti sa v zbore vystriedalo približne 700 speváčikov, z ktorých dnes mnohí účinkujú v rôznych hudobných telesách, speváckych zboroch a z niektorých vyrástli profesionálny hudobníci. Dominantným poslaním zboru bolo a je podchytiť talentované deti v útlom veku, rozvíjať ich hudobné schopnosti a pripraviť ich pre ďalší umelecký rast. Od roku 1984 začala so speváckym zborom spolupracovať pedagogička ZUŠ Jána Cikkera Mgr. Eva Lauková a pracuje s ním dodnes. Najväčším úspechom zboru je zisk zlatej medaily v roku 1998 na medzinárodnej súťaži Festa musica – Svátky písní (Olomouc) – v kategórii predškolských speváckych zborov.

umelecký vedúci a dirigent: Mgr. Eva Lauková

korepetítor: Mgr. art. Anna Paluchová

zvonček