Ján Cikker

Banskobystrický rodák – majster Ján Cikker – autor veľkých hudobno-dramatických diel medzinárodného formátu, vzácny človek s hlbokým duchovným videním sveta.

Ján Cikker sa narodil (r.1911) a vyrastal v našom meste. Ako chlapec osirel – otec mu padol vo vojne. Vychovávala ho jeho matka, učiteľka hudby. Pani Mária Cikkerová pôsobila aj v tunajšej Hudobnej škole, ktorá sa historickým vývojom rozvinula do dnešnej podoby Základnej umeleckej školy Jána Cikkera.

Ján Cikker už ako gymnazista komponoval a vystupoval na koncertoch ako zručný klavirista. Po maturite (1930) sa stal žiakom pražského konzervatória, po jeho absolvovaní pokračoval v štúdiu na Majstrovskej škole u Vítězslava Nováka. Prvé významné Cikkerove skladby – Sonatína pre klavír, Symfonický prológ, dve sláčikové kvartetá, Capriccio pre veľký orchester – vznikli už počas štúdií v Prahe. Nesú typické znaky jeho umenia – spojenie impresionistickej farebnosti so slovenskou melodikou a tanečnosťou. Ako vynikajúci študent dostal Ján Cikker štipendium na ročné štúdium dirigovania vo Viedni u Felixa Weingartnera. S viedenským pobytom sa spája vznik Jarnej symfónie.

Po návrate z Viedne sa stal Ján Cikker profesorom bratislavského konzervatória. V tomto období vznikla Symfonietta (zinštrumentovaná Sonatína pre klavír), Concertino pre klavír a orchester (prvý sólový koncert v slovenskej hudbe), Slovenská suita a Selanka. Trpké vojnové roky sa spájajú so vznikom kantáty Cantus filiorum a trilógie symfonických skladieb O živote (Leto, Boj, Ráno).

Po oslobodení bol Ján Cikker dramaturgom opery SND v Bratislave a od r.1951 vyučuje kompozíciu na VŠMU. V jeho tvorbe dominujú veľké hudobnodramatické kompozície.Napísal 9 opier. Toto množstvo je obdivuhodné aj preto, že Cikker začal písať opery až rok pred svojou štyridsiatkou. Jeho opernými prvotinami boli Juro Jánošík a Beg Bajazid. Tretia opera Mister Serooge (Charles Dickens) má zvláštne postavenie – počnúc touto operou sa stal skladateľ hlavným libretistom svojich diel, základom ktorých boli významné diela svetovej literatúry. Vrcholným operným titulom je Vzkriesenie (L.N.Tolstoj) po ktorom nasleduje „tragická idyla v podobe historickej melodrámy“ (ako ju charakterizoval sám autor) s názvom Hra o láske a smrti (R.Rolland), mimoriadne umelecky vyzretý Coriolan (W.Shakespeare), Rozsudok (H.Kleist), Obliehanie Bystrice, Zo života hmyzu. Vo všetkých operných dielach dramaticky silnou hudobnou rečou hľadá autor odpoveď na základné otázky zmyslu života, každá z opier je pôsobivou hudobnou drámou. Medzi písaním opier skomponoval hodnotné symfonické diela – Dramatickú fantáziu, Variácie na tému chorálu H.Schütza, Orchestrálne štúdie k činohre Hommage a´Beethoven, oratórium na báseň M.Rúfusa Óda na radosť.

Sumarizácia Cikkerových diel, ktoré zasahujú takmer do všetkých polôh vážnej hudby by vyžadovala veľa priestoru. Jedno však majú spoločné. Odzrkadľujú bytostný vzťah Cikkera k slovenskej ľudovej piesni. Priame využitie či citácia ľudových piesní zaznieva v operách, zborovej tvorbe, ale aj v klavírnych skladbách vo vysoko náročných umeleckých formách.

Životná púť majstra Cikkera sa skončila 21.decembra 1989, v čase eufórie z „Nežnej revolúcie“. Ján Cikker bol veľký dramatický projektant, ktorý dáva myšlienkam vzlet a vie neopakovateľne vyspievať celú epopeju ľudského života.

V jubilejnom roku (1992) 50.výročia existencie našej ZUŠ-ky dostala škola súhlas manželky Jána Cikkera pani Kataríny Cikkerovej k pomenovaniu školy menom majstra Cikkera. Ministerstvo školstva SR prepožičiava škole čestný názov Základná umelecká škola Jána Cikkera.

Do povedomia širokej hudobnej verejnosti vstúpila ZUŠ Jána Cikkera poriadaním Detského hudobného festivalu Jána Cikkera, ktorý každoročne priláka do Banskej Bystrice muzikantov z celého Slovenska. Jeho súčasťou je aj Detská interpretačná súťaž. Tých najlepších oceňuje Nadácia Jána Cikkera.
Pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sú hrdí na to, že škola nesie superlatívmi ovenčené meno majstra Cikkera. V duchu odkazu nášho vzácneho, skromného rodáka sa usilujú vychovávať umelecky vzdelaných, tvorivých, vnímavých, emocionálne rozvinutých ľudí, ktorí sú veľkou hodnotou každej spoločnosti.