Úspechy 2018 / 2019

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2018 / 2019

*

odkaz na úspechy v novom školskom roku 2019/2020

SRDEČNE OCENENÝM BLAHOŽELÁME!

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 60. Sládkovičova Radvaň 2019, BB

Terézia Kiabová – 2. miesto s návrhom na postup na celoslovenské kolo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice 2019, Lidice (ČR)

Michal Pavelka – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Medaila škole za kolekciu grafiky:

Alžbeta Galvánková, Lukáš Lipták, Andrej Lukáč, Alica Snopková

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Zoe Saksová

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

*

Celoslovenská súťažná prehliadka Mladých organistov, Námestovo

Katarína Felixová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Festival komornej hudby ZUŠ Čadca 2019

Anna Vatalová a Marek Macháč – zlaté pásmo Titul Laureát

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Medzinárodná výtvarná súťaž „Byť ako včela“, Slovinsko

Klára Liptáková, Katarína Oravcová, Adam Kupec – Bronzové ocenenie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Katarína Kúdelová – Strieborné ocenenie

Alexandra Súlovcová, Zoja Guštafíková – Bronzové ocenenie

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Klára Dovalová – Strieborné ocenenie

Simona Strmeňová, Petra Považanová, Christan Eiben – Bronzové ocenenie

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

  1. ročník krajskej súťaže v speve ľudovej piesne detí „Hronsecká lipová ratolesť“, Hronsek

Simona Bystrianska – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

*

Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá struna“ v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení, Detva

Leon Kajba – strieborné pásmo

Hanka Hajkovská – bronzové pásmo

Tereza Ličková – strieborné pásmo

Sára Chrastinová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

*

Filip Frgelec – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Peter Dekrét, DiS. art. – cena za najlepšiu korepetíciu v 8. kategórií

*

Samuel Minka – zlaté pásmo

Ivan Prievalský – zlaté pásmo

Miriam Minková – zlaté pásmo a víťaz kategórie a cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby a Titul Laureát súťaže

Samuel Minka a Ivan Prievalský – zlaté pásmo v komornej hre

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková – cena za najlepšiu korepetíciu v 2. a 9. kategórií

*

Celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby Piano v modernom rytme Bojnice 2019

Vanesa Rajnohová – strieborné pásmo

Ján Polóny – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Andrej Gustáv Ambrózi – strieborné pásmo

Diana Murínová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Eva Sláviková, DiS. art.

*

Ema Čvikotová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

Anežka Krestianková a Aurélien Schmitt – strieborné pásmo v štvorručnej hre

Roman Schmitt – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

*

Detský hudobný festival Jána Cikkera – Detská interpretačná súťaž v sólovom speve, Banská Bystrica

Lujza Lörincz – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Dana Miklošová 

*

Benjamín Košík – zlaté pásmo

Tadeáš Košík – zlaté pásmo a Cena Primátora Mesta

Natália Fujková – strieborné pásmo a cena pre najmladšieho účastníka

Simona Bystrianska – strieborné pásmo

Barborka Ondrejková – bronzové pásmo

Ela Šullová  – bronzové pásmo

Timotej Kovačech  – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

 *

Natália Holicová – strieborné pásmo

Ema Koštialová – strieborné pásmo

Hana Zelinková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

 *

Nela Hyriaková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Ciganocová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Ján Hegeduš

 *

Mária Budayová – strieborné pásmo

Emily Budayová – strieborné pásmo

Andrea Snopková  – strieborné pásmo

Aneta Kubincová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Peter Dekrét, DiS. art.

*

X. ročník súťaže ZUŠ v hre na klavíri Hudobná Biela Orava, Námestovo

Filip Lacko – 1. miesto a cena za interpretáciu skladby

Filip Prievalský – 1. miesto a cena za interpretáciu skladby

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

X. ročník súťaže ZUŠ v hre na husliach Hudobná Biela Orava, Námestovo

Samuel Minka – 2. miesto

Ivan Prievalský – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch, Nové Zámky

Timur Jozef Longauer –     1. miesto v zlatom pásme v hre na malý bubon

                                               strieborné pásmo v hre na xylofón

                                               strieborné pásmo v hre na biciu súpravu

pedagogické vedenie – Stanislav Strmiska, DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ Bojnická Perla 2019, Bojnice

Diana Nátanová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

*

Celoslovenská klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2019, Banská Štiavnica

Andreas Badinský – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Anna Burdová, PhD.

*

Súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla mladých Zochova divadelná Revúca

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera, divadelná inscenácia Čierne mlieko – zlaté pásmo

Juraj Bolf, Richard Maľa, Lujza Kalčoková, Vladimíra Malčeková, Laura Kladivíková,

Jakub Daxner, Ľudovít Balog, Tereza Schmidtová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč, Mgr. art. Katarína Baranyai

*

6. ročník nadregionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch, Brezno.

Karolína Kernerová a Roman Kerner – zlaté pásmo

Matej Stanislav a Daniel Buday – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková, DiS. art.

*

Medzinárodná klavírna súťaž Talenty pre Európu, Dolný Kubín

Filip Prievalský – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2019, Vráble

Tadeáš Košík – Diplom za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbal Cimbalový Prešporok 2019, Bratislava

Andrej Miklošík – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Celoslovenská výtvarná súťaž Maľovaná ZUŠ-ka, Banská Bystrica

Ceny EX AEQUE

Patrick Lucas Krahunek – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Juraj Paluš – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Zlaté pásmo

Simona Straková, Olívia Kellerová, Samuel Ferenc, Martin Magula, Matej Galvánek, Ivan Prievalský, Juraj Paluš, Paula Binderová

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Dominik Bultman, Peter Kása

pedagogické vedenie –  Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Emma Kubišová, Viktória Ďatelinková

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD.

Hana Gálová, Ema León, Zuzana Hudáčková, Luisa Bozalková

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Peter Hujo, Linda Valenčíková

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Michaela Founis

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Konfalová

*

Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka Hviezdy hrajú srdcom, Ružomberok

Sophia Helena Sedláčková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Zemková

*

Celoslovenská súťaž v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve Pink song 2019, Zvolen

Ema Koštialová – zlaté pásmo

Terézia Hošková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

Nela Hyriaková – zlaté pásmo

Linda Antalová – zlaté pásmo

Tereza Holíková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Ciganocová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Ján Hegeduš

Adrián Kožiak – bronzové pásmo

Sofia Linková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Dana Miklošová

*

Celoštátna súťažná prehliadka v hre na keyboard, Považská Bystrica

Lucia Lilith Luptáková – strieborné pásmo, sólová hra

Martin Moncoľ – strieborné pásmo, sólová hra

Jakub Kováč a Artur Krištofek – strieborné pásmo, komorná hra

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

Celoslovenská interpretačná súťaž v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava 2019, Trnava

Lívia Obšajsníková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art. – Diplom za najlepšiu korepetíciu

*

Celoslovenská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2019, Trnava

Andreas Badinský – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Burdová, PhD.

*

Celoslovenská súťaž Galéria talentov, Banská Bystrica

Simona Bystrianska – 2. miesto, oblasť Spev – ľudová pieseň

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

*

16. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera 2019, Košice

Filip Prievalský – 4. miesto a cena ZUŠ Márie Hemerkovej Košice

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS, Hlohovec

Martin Matula – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD.

Matej Longauer – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Orsága, Kremnica

Miriam Minková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná husľová súťaž „O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín

Miriam Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar 2019, Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožiak – zlaté pásmo

Sofia Linková – bronzové pásmo

Lujza Lorincz – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Dana Miklošová

*

Súťaž v umeleckom prednese poézie Kováčova Bystrica, Banská Bystrica

Lea Babjaková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

Postupová divadelná súťažná prehliadka Karvašova Bystrica 2019

Divadlo ZUŠ J. Cikkera – postup na krajskú prehliadku, hra: Čierne mlieko

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti My sme malí divadelníci

Detské divadlo ZUŠ Jána Cikkera, O Maruške a našej zemi – Diplom za účinkovanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč, Mgr. art. Katarína Baranyai

*

Výstava výtvarných prác detí a mladých dospelých s autizmom v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu v marci 25. 3. 2019

Marek Golema – vystavované práce

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej literatúry …a Slovo bolo u Boha…, Bratislava

Lea Babjaková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

Regionálne kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína, Banská Bystrica

Lea Babjaková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

37. ročník súťažná prehliadka detského hudobného folklóru – O PONICKÚ FUJARKU, Ponická Lehôtka

Ľudová hudba ZUŠ Jána Cikkera – 1. miesto v kategórii Ľudové hudby

Ľudová hudba ZUŠ Jána Cikkera – 2. miesto v kategórii Spevácke skupiny

pedagogické vedenie – Mgr. Rudolf Veselovský

Simona Bystrianska – 1. miesto v kategórii Sólový spev

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

*

Okresné kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína

Matej Čuma – postup do regionálneho kola

Tamara Richtrová – postup do regionálneho kola

Boris Barina – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

 

Jakub Riečan – postup do regionálneho kola

Lea Babjaková – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

22. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza 2019

Benjamín Košík – zlaté pásmo

Tadeáš Košík – zlaté pásmo

Simona Bystrianska – strieborné pásmo

Ela Šullová – strieborné pásmo

Timotej Kovačech – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Art. Zuzana Sochuľáková

Emily Budayová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Peter Dekrét, DiS. art.

*

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2019

Matúš Bachorík – 2. miesto v Zlatom pásme

Pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

Súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského, Banská Bystrica

Matej Čuma – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Medzinárodné Bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2018, Toruň Poľsko.

Katarína Vrbická – Cena

Viktória Belková – vystavená práca

Nina Hanesová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Eva Durajová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Sandra Petlachová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

10. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže – Prievidza 2018

Matúš Bachorík – zlaté pásmo 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

Marek Macháč – zlaté pásmo 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Krajská súťaž v umeleckom prednese …a Slovo bolo u Boha, KGŠM Banská Bystrica

Nina Bancíková – 1. miesto a postup do celoslovenského kola

Lea Babjaková – 1. miesto a postup do celoslovenského kola 

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Zelinová

*

21. ročník celoslovenskej súťaže mladých huslistov Prešporský Paganini, Bratislava

Miriam Minková – 1. miestoAbsolútny víťaz súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská – Diplom – Najlepší pedagóg

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

  1. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2018 Finále, Banská Bystrica

Diana Nátanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

Johanka Šávoltová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

*

Súťaž v divadelnej improvizácii Bystrická improliga, Banská Bystrica

Družstvo „Šimon im memoriam“

Ľudovít Balog, Tereza Schmidtová, Róbert Pinter – 1. miesto

Družstvo „Želé v čokoláde“

Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa – 2. miesto

Pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi 2018, Bratislava

Žofia Vigašová – 3. miesto

Filip Prievalský – 1. miesto Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa

Pedagogické vedenie – Mgr. Art. Natália Serdyuková

*

  1. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2018 – celoslovenský výberový konkurz

Diana Nátanová – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom mesta Banská Bystrica

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto – umelecké vedenie Mgr. Art. Martin Kašša, DiS. Art.

Miriam Minková – pedagogické vedenie Mgr. art. Evgenia Prievalská

*

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2018, Dolný Kubín

Ester Švecová – zlaté pásmo, kombinovaná technika

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková

Kristína Dovalová – zlaté pásmo, maľba

Simona Strmeňová – zlaté pásmo, maľba

Tamara Parillová – bronzové pásmo, maľba

Lucia Kuracinová – bronzové pásmo, maľba

Hana Gregorová – čestné uznanie, maľba

Juraj Paluš – strieborné pásmo, kombinovaná technika

Zuzana Lukáčová – čestné uznanie, kombinovaná technika

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Odkaz na úspechy v minulom školskom roku 2017 / 2018

*