Flautisimmo

Súbor zobcových fláut Flautisimmo vznikol v septembri 2019 z iniciatívy Anny Izakovičovej, pedagogičky flautovej hry Základnej umeleckej školy Jána Cikkera. Za výraznej podpory riaditeľa ZUŠ JC Mgr. art. Martina Kaššu, DiS. art., ako aj ostatných kolegov dychového oddelenia vzniklo teleso, ktoré je svojom nástrojovým obsadením predurčené venovať sa prioritne hudbe renesancie a baroka. Spoznávanie renesančných tancov, ich rytmika a melodika s typickou harmóniou, zakladajúcim členkám doslova učarovalo. Radosť zo spoločného tvorenia zvuku ansámblovej hudby je cítiť z každej skúšky, či verejnej prezentácie.

Sopránové, altové a tenorové flauty sú štandardným zvukom, ktoré znejú z pódia. V blízkej budúcnosti očakávame zaradenie basovej zobcovej flauty. Príležitostne sú skladby obohatené zvukom čembala, či rôznych rytmických nástrojov.

Súbor si už od začiatku svojho vzniku získal srdcia poslucháčov. Účinkoval takmer na všetkých školských a reprezentačných koncertoch ZUŠ Jána Cikkera. Nakoľko do rozvoja telesa zasiahli opatrenia proti Covidu – 19, nebolo možné podporiť počiatočné nadšenie zúčastnením sa súťaže, ba v školskom roku 2020/2021 ani koncertnou činnosťou.

V školskom roku 2021/2022  ZUŠ JC BB nadviazala spoluprácu so Súkromnou školou Róberta Tatára konkrétne s pedagogičkou Martinou Cillerovou a žiačkami jej flautovej triedy. Hrou na tenorovú flautu a čembalo, ako aj aranžovaním či vlastnou tvorbou prináša nové nápady Dominik  Haliarský, pedagóg hry na klavír  ZUŠ JC BB.

Flautisimmo je príležitosťou pre každé muzikálne dieťa, ktoré chce rozvíjať svoj talent a využiť získané vedomosti z individuálych hodín v ansámblovej hre.