Výtvarný odbor

Ponúka komplexný spôsob poznávania sveta, výchova k samostatnej tvorivosti podľa otvorenej metodiky výtvarnej výchovy, rozvoj senzibility, racionality, intuície, intelektu, fantázie, temperamentu, možnosť štúdia v predškolskom veku, príprava na profesionálnu kreatívnu orientáciu.

Výučba základných výtvarných disciplín:

 • kresba,
 • maľba,
 • grafika,
 • dekoratívna činnosť,
 • práca s materiálom
 • rozšírené vyučovanie: počítačová animácia, fotografia, keramika,
 • práca s textilom
 • návštevy galérií a iných výtvarných  podujatí
 • oboznamovanie sa s dejinami výtvarného umenia a súčasnými umeleckými trendmi
 • pravidelná účasť na domácich a zahraničných výtvarných súťažiach
 • pravidelné výstavy v priestoroch ZUŠ, Štátnej opery a  Pamätníka SNP

Výsledky školského kola súťaže Maľovaná ZUŠ-ka 2022

CENY MAĽOVANÁ ZUŠ – ŠKOLSKÉ KOLO

Kategória – do 7rokov

1.       Miesto : Alica Gajdošová, 6r. (J. Krnáčová)

2.       Miesto: Barbora Macíková, 7r. (V. Babjaková)

3.       Miesto: Zuzana Matejková, 6r. (M. Barjaková)

Kategória – 8-11 rokov

1.       Miesto: Anna Košťálová, 9r. (J. Krnáčová)

2.       Miesto: Nela Víglaská , 11r. (V. Babjaková)

3.       Miesto: Karolína Kovalčíková, 9r. (L. Demuthová)

Kategória – 12-15 rokov

1.       Miesto: Andrej Lukáč, 13r. (J. Krnáčová)

2.       Miesto: Svetlana Červienková, 13r. (S. Popaďáková)

3.       Miesto:Emma Fotopulosová, 14r. (B. Mackov)

Kategória  16- 19 rokov

1.       Miesto: Katarína Mečiarová, 18r. (S. Popaďáková)

2.       Miesto: Ema Paulínyová, 19r. (S. Popaďáková)

3.       Miesto: Lara Śramková, 16r. (J. Krnáčová)

HLAVNÁ CENA: Michal Renčo 9r. ( M. Barjaková)

ZVLÁŠTNA CENA: Ema Paulínyová 19 r. (S. Popaďáková)

CENA PREDSEDU POROTY: Anna Opravilová 7r. (M. Barjaková)

CENA STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE: Tatiana Ľuptáková 10 r. (L. Demuthová)

CENY EX AEQUE :

Tereza Zbořilová 7r (L. Demuthová)

Tereza Martincová 10r. (M. Barjaková)

Alžbeta Ujhelyiová 12r. (M. Barjaková)

Zuzana Hurňanská 10r (L. Demuthová)

Helena Strmeňová 8r (M. Barjaková)

Karolína Kovalčíková 9r (L. Demuthová)

Lilien Izabela Bott 9r (V. Babjaková)

Radovan Piško 7r (A. Koscelníková)

Hana Ťavodová 10r (M. Barjaková)

Anna Košťalová 9r (J. Krnáčová)

Katarína Kúdelová 13r (S. Popaďáková)

Ema Kocianová 16r (A. Koscelníková)

Lea Lapínová 14r (M. Barjaková )

Ema Sihelská 14r (J. Krnáčová)

Matej Kubiš 15r (M. Barjaková)

Daniela Salajová 15r (A. Koscelníková )