Výtvarný odbor

Ponúka komplexný spôsob poznávania sveta, výchova k samostatnej tvorivosti podľa otvorenej metodiky výtvarnej výchovy, rozvoj senzibility, racionality, intuície, intelektu, fantázie, temperamentu, možnosť štúdia v predškolskom veku, príprava na profesionálnu kreatívnu orientáciu.

Výučba základných výtvarných disciplín:

 • kresba,
 • maľba,
 • grafika,
 • dekoratívna činnosť,
 • práca s materiálom
 • rozšírené vyučovanie: počítačová animácia, fotografia, keramika,
 • práca s textilom
 • návštevy galérií a iných výtvarných  podujatí
 • oboznamovanie sa s dejinami výtvarného umenia a súčasnými umeleckými trendmi
 • pravidelná účasť na domácich a zahraničných výtvarných súťažiach
 • pravidelné výstavy v priestoroch ZUŠ, Štátnej opery a  Pamätníka SNP