Detský spevácky zbor Vodopádik

Vodopádik vznikol v roku 2001 ako prípravné spevácke teleso zboru Vodopád. V repertoári takmer 40 členného zboru sú detské jednohlasé a dvojhlasé piesne, kánony súčasných slovenských a českých skladateľov, ale aj jednoduché skladbičky zo starej stredovekej hudby. Detský spevácky zbor Vodopádik sa podieľa na rôznych školských koncertoch a festivaloch zborového spevu. Najväčším úspechom zboru je zisk striebornej medaily na medzinárodnej súťaži Svátky písne – Olomouc, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2006 ako prvý ročník.

Dirigent: Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

Hlasový pedagóg: Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. 

Korepetítor: Mgr. art. Zuzana Sochuľáková