Mladšia veková zložka – Banskobystrický detský spevácky zbor

Mladšia veková zložka Banskobystického detského speváckeho zboru (Vodopádik) je teleso, ktoré svojou činnosťou i repertoárom priamo nadväzuje na prípravnú zložku  Bankobystrického detského speváckeho zboru.      

Vianočný koncert ZUŠ Jána Cikkera, 19. 12. 2023, Evanjelický kostol na Lazovnej ul.

Je určený pre deti vo veku sedem až dvanásť rokov. Jeho repertoár tvoria jednohlasné detské piesne, ale aj náročnejšie dvojhlasné skladby slovenských, českých i zahraničných autorov.

Najväčším úspechom zboru je zisk striebornej medaily na medzinárodnej súťaži Svátky písne – Olomouc v roku 2006, s dirigentkou Mgr. Evou Laukovou.   

Zbor si získal vynikajúce meno účinkovaním na školských koncertoch, vystúpeniach pre Mesto Banská Bystrica, ale najmä účinkovaním v inscenáciách Štátnej opery v Banskej Bystrici (Tosca, Turandot, Malý princ, Carmen ai.)

Dirigentkou zboru je Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art., hlasovými pedagogičkami zboru sú Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. a Annamária Kyrczová, DiS. art., klavírnu spoluprácu zabezpečuje Mgr. art. Zuzana Sochuľáková.