Divadlo ZUŠ Jána Cikkera

Divadlo ZUŠ J.Cikkera – slúži na reprezentáciu ZUŠ. Založil ho Boris Kováč v r.2008. Pod touto značkou sa prezentujú divadelné inscenácie, ktoré sú naskúšané na LDO ZUŠ J.Cikkera.V inscenáciách si žiaci LDO skúšajú v praxi používať čo sa naučia počas vyučovacieho procesu. Inscenácie pripravili žiaci pod vedením pedagógov LDO. Väčšina inscenácií je vekovo diferencovaná.

Repertoár Divadla ZUŠ J.Cikkera inscenácie :

Malá morská víla,
Trieda,
Bertold, alebo, ako si z ľudových rozprávok poučenie vziať,
Lekcia,
Ofélia je offline,
Stabilo, niečo na zahriatie,
Cassanova – divadelný komix

Ocenené inscenácie :