Úspechy 2015/2016

*

odkaz na úspechy v novom školskom roku 2016 / 2017

*

Celoslovenská výtvarná súťaž – Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om

Hana Petlušová – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Oceňovanie najúspešnejších žiakov mesta Banská Bystrica, Radnica Banská Bystrica

Tomáš Danko

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

*

Medzinárodná súťažná prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže

XXII. Bienále Fantázie 2016, Martin

Rebeka Tryznová – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Adam Kyseľ – čestné uznanie

Tereza Baričová – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

Ján Selecký – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Sabine Šusterová – čestné uznanie

Silvia Kršáková – čestné uznanie

Matej Galvánek – čestné uznanie

Linda Slobodová – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

*

Medzinárodná zborová súťaž „MUNDI CANTANT“, Olomouc (ČR).

Dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO – Zlatá medaila 

(zlatá medaila)

umelecké vedenie – Mgr. art. Martin Kašša, dirigent

*

XXVIII. Hronsecká lipová ratolesť

Johanka Šávoltová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

8. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – Cesty za poznaním minulosti 2016, B. Bystrica.

Romana Habalová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň 2016.

Diana Hlaváčová – 2.miesto s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťaž v prednese poézie – Sládkovičova lipa 2016, Hrochoť.

Rebeka Porter – 1. miesto s postupom do celoslovenského kola

Terézia Kiabová – 1. miesto s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská klavírna súťaž  modernej – populárnej hudby „Piano v modernom rytme, Bojnice 2016“

Lukáš Gáborík – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Renáta Jelínková DiS. art.

Denisa Žofajová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Michaela Kürti PhD.

Matej Chriašteľ – strieborné pásmo

Ke Tang – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Alena Labudová DiS. art.

*

6. ročník detskej výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka

Ocenené práce

Michaela Rusková, 6 rokov

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

 

Michaela Straková, 8 rokov           

Martin Magula, 8 rokov

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

 

Samuel Ferenc, 8 rokov – cena CVČ – Junior Banská Bystrica

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

44. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Lidice 2016, Lidice (ČR)

Maľba, kresba

Sarah Škodová, 7 rokov – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Grafika

Andrej Lukáč, 8 rokov – Medaila

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

 

Medaila škole za kolekciu grafiky +diplom

 

Rut Kočíková, 8 rokov – čestné uznanie

Lucia Kuracinová, 11 rokov – čestné uznanie

Kristína Mozolíková, 12 rokov – čestné uznanie

Alica Snopková, 8 rokov – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

 

Johana Ličková, 10 rokov – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

 

Kombinovaná technika

Dominika Badurová, 13 rokov – čestné uznanie

Karolína Kernerová, 10 rokov – čestné uznanie

Júlia Masláková, 12 rokov – čestné uznanie

Viktória Sliačanová, 12 rokov – čestné uznanie

Simona Strmeňová, 10 rokov – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová     

*

Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, Kokava nad Rimavicou

Johanka Šávoltová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska, Banská Bystrica

Johanka Šávoltová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri „Banskoštiavnické kladivká 2016“ v Banskej Štiavnici

Kamila Pompurová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Ľubica Špiláková DiS. art.

Andreas Badinský – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Špilák PhD.

Ela Šullová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – doc. Eva Cáhová ArtD.

*

24. ročník Detského umeleckého festivalu Jána Cikkera – časť Detská interpretačná súťaž

v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje, Banská Bystrica

Tomáš Danko – bronzové pásmo

Tomáš Danko – cena za pôvodnú skladbu slovenského autora

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Miriam Minková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenie Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – akordeón – zlaté pásmo

Tomáš Valaštiak, Tomáš Danko, Petra Strelcová, Samuel Danko, Timotej Škriečka,

Petra Vinarčíková, Jakub Olšiak, Eva Jelinková, Veronika Rapková,  Branko Hossa

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS art., Zdenka Nemešová DiS. art

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – klavír – zlaté pásmo

Tomáš DANKO, Tomáš VALAŠTIAK, Lívia SOLÁRIKOVÁ

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art., Magr. art. Natália Serdyuková

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – klavír – zlaté pásmo

Miriam MINKOVÁ, Mária PALUŠOVÁ, Michaela FOUNIS, Filip KRESTIANKO,

Žofia VIGAŠOVÁ

pedagogické vedenie –Mgr. art. Evgenia Prievalská, Mgr. art. Natália Serdyuková

*

5. ročník súťaže žiakov ZUŠ v hre na dvoch klavíroch, Brezno

Matej Stanislav a Daniel Buday – strieborné pásmo

Karolína Kernerová a Filip Zacharovský – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková DiS. art.

*

11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Malé grafické formy 2016, Vrútky

Izabela Magáňová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

9. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy „Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci“

Rebeka Porter – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne „Bojnická Perla 2016“

Kristína Radičová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

6. ročník súťaže v sólovom klasickom a populárnom speve „Pink Song 2016“ Zvolen

Mária Vavrúšová – strieborné pásmo

Adrián Kožiak – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík

Matúš Antal – čestné uznanie

pedagogické vedenie – PaedDr. Ľuboš Kovačech

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša

*

2. ročník celoslovenskej hudobnej súťažnej prehliadky „Pegas Musicale“ v Bratislave

Filip Prievalský – 1. miesto

Johana Ličková – 1. miesto

Žofia Vigašová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná husľová súťaž Mistra Josefa Muziky „O novopacký achát“, Nová Paka (ČR)

Miriam Minková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

10. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch

Natália Nociarová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Milan Bernát

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík

Sára Chrastinová – zlaté pásmo

Tamara Kocianová – strieborné pásmo

Tereza Ličková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová DiS. art.

Miriam Minková – zlaté pásmo

Vratko Hossa – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava v hre na husliach

Tomáš Danko – zlaté pásmo víťaz 2. kategórie

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art. – diplom za prípravu víťaza

Miriam Minková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž GALÉRIA TALENTOV v oblasti hra na hudobný nástroj, Banská Bystrica

Tomáš Danko – 1. miesto

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

Šimon Leškanič – 2. miesto

pedagogické vedenie – Viera Horváthová DiS. art.

Karolína Kernerová – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková DiS. art.

*

Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava v štvorručnej hre na klavíri

Žofia Vigašová a Lívia Soláriková – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

Anežka Krestianková a Matej Krestianko – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková DiS. art.

*

Celoslovenská klavírna súťaž – Rečou Klavíra 2016, Kysucké Nové Mesto

Tomáš Parížek – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Eva Sláviková DiS. art.

*

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov ZUŠ Maľovaná ZUŠka 2016, Banská Bystrica

Zvláštna cena

Janka Němečková, Emma Franciscy

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Cena Ex aeque

Peter Sartoris

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Adam Kyseľ

Pedagóg: Mgr. Monika Barjaková

Zlaté pásma

1. kategória

Emily Trokšiarová, Valentína Segečová, Laura Schneider, Jakub Kováčik

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Alžbeta Galvánková, Silvia Kršáková 2 ceny

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Izabela Magáňová, Zuzana Lukáčová, Peter Strmeň

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

2. kategória

Matej Longauer

Pedagóg: Mgr. Adriana Koscelníková PhD.

Nina Lukáčová, Richard Vojvodinský

Pedagóg: Mgr. Monika Barjaková

Ema Krajčiová, Matej Galvánek

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Andrej Benko

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Dominika Maršáleková

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

3. kategória

Filip Vajda 2 ceny (rozihrané svetlo farby a farebná hra svetla)

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Katarína Vrbická

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Paula Nováková

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

4. kategória

Andrea Hrašková

Pedagóg: Mgr. Adriana Koscelníková PhD.

Miriam Suchovská

Pedagóg: Mgr. Monika Barjaková

*

Regionálne kolo 62. Hviezdoslavov Kubín pre IV. – V. kategóriu

Diana Hlaváčová – 1. miesto a postup do krajského kola

Juraj Bolf – 2. miesto

Pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská tanečná súťaž – „Humenné – srdcom – pohybom“

Zlaté pásmo – v kategórii Juniori – scénika „Voyage“

Zlaté pásmo – v kategórii Mládež – ľudový tanec „Poď medzi nás“

Strieborné pásmo – v kategórii Juniori – scénika „Backstop“

Strieborné pásmo – v kategórii Mládež – scénika „Kvet“

Strieborné pásmo – v kategórii Mládež – scénika „Malý / veľký Mozart“

Strieborné pásmo – v kategórii Mládež – ľudový tanec „Vyhadzovaná“

Bronzové pásmo – v kategórii Juniori – scénika „Zrkadlia nás“

Bronzové pásmo – v kategórii Mládež – scénika „Marionety“

pedagogické vedenie – Mgr. Iveta Rašková, Janka Lašutová DiS. art., Lucia Bielik DiS. art.

*

8. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa v Kremnici

Filip Frgelec – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Alexandra Matušovová

*

Semifinále speváckej súťaže – Spievam po francúzsky 2016 v Žiline

Soňa Sýkorová – 4. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

Celoslovenské kolo súťaže v prednese kresťanskej literatúry  … a Slovo bolo u Boha …

Žofia Kružliaková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťaž v prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo

Ľudovít Balog – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

3. ročník súťažnej prehliadky divadla mladých – Karvašova Bystrica

Mária Vanková – Diplom za najlepší ženský herecký výkon

v predstavení divadla ZUŠ Jána Cikkera – Fit Balls

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

9. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka v ZUŠ Považská Bystrica

Simona Sanitrárová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Ľubica Špiláková DiS. art.

Leo Redlinger – strieborné pásmo

Silvia Hricová – bronzové pásmo

komorná hra Klára Rybárová, Kristína Kajanová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová DiS. art.

*

21. ročník celoslovenskej súťaže v speve „Vokálna jar 2016“ Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožiak – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík

Dominika Roháriková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša

*

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Kováčova Bystrica“

Rebeka Porter – 1. miesto a laureát súťaže

Ľudovít Balog – 1. miesto a laureát súťaže

Diana Hlaváčová – 1. miesto

Terézia Kiabová – 3. miesto

Juraj Bolf – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti „My sme malí divadelníci 2016“ Slovenská Ľupča

Divadielko ZUŠ J. Cikkera BB – 2. miesto

v zložení:

Michaela Maderová, Lucia Bečková, Ján Klačan, Jaroslav Pásler, Martin Horváth, Aleš Lukačovič, Marek Vrábel, Terézia Jurášová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Akordeónový festival „V rytme rôznych hudobných žánrov 2016“ Kysucké Nové Mesto

Jakub Mališka – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Zdenka Nemešová DiS. art.

*

34. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Ponická fujarka 2016

Johanka Šávoltová – 1. Miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

Súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo 4. – 5. Kategória

Diana Hlaváčová – postup do regionálneho kola

Juraj Bolf – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská spevácka súťaž „Stančekova Prievidza 2016“

Andrea Snopková – strieborné pásmo

Ema Krúpová – strieborné pásmo

Aneta Kubincová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Špilák PhD.

*

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ regionálne kolo

Jerguš Šinský – postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Celoslovenská husľová súťaž 22. husľová dielňa Žilina

Miriam Minková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

Jakub Riečan – postup do regionálneho kola

Ľudovít Balog – postup do regionálneho kola

Terézia Kiabová – postup do regionálneho kola

Berenika Zacharová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského, okresné kolo

Nina Bancíková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Krajská súťaž v prednese kresťanskej literatúry  … a Slovo bolo u Boha …

Žofia Kružliaková – 1. miesto

Jaroslav Pásler – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

19. ročník súťaže v divadelnej improvizácii – BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2015

Družstvo POLOMÁČANÉ OBLÁTKY – 1. miesto

– Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Finále súťaže v populárnom speve POPBB 2015

Mária Vavrúšová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík

*

Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ (Bratislava)

Zuzana Peťková – Zlaté pásmo

Vladimír Slávik – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Margita Chupáčová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Školské kolo recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha…

Jaroslav Pásler – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťaž v prednese poézie – Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

Sára Gregorová – čestné uznanie + zvláštna cena poroty

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2015

Matúš Kopečný – zlaté pásmo Grafika

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Kristína Mozolíková – bronzové pásmo Kombinovaná technika

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Výberový konkurz do finále speváckej súťaže POPBB 2015

Sofia Rajšič – postup do finále súťaže

Mária Vavrúšová – postup do finále súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík

 

Pridaj komentár