Kontakt

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica

sekretariát: 048/285 80 31

e-mail: sekretariát zusjanacikkera@gmail.com

elokované pracovisko Lazovná 62

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/285 80 37

elokované pracovisko Internátna 2

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica

tel.: 048/285 80 32

ostané e-mailové adresy:

  • kassa.zusjc@gmail.com – riaditeľ školy: Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.
  • matasaksa@gmail.com – zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Martina Saksová, DiS. art. – klavírne oddelenie a organ, keyboardové a akordeónové oddelenie, oddelenie sláčikových nástrojov
  • maria.necesana@gmail.com – zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. – oddelenie hudobnej náuky, Výtvarný odbor, Tanečný odbor a Literárno-dramatický odbor
  • prievalsky@zusjcbb.sk –  zástupca riaditeľa školy: Mgr. art. Anton Prievalský – oddelenie dychových a bicích nástrojov, gitarové oddelenie, oddelenie sólového a zborového spevu