Staršia veková zložka – Banskobystrický detský spevácky zbor

DSZ Vodopád vznikol v roku 2001 zlúčením DSZ Zornička (1995) pri ZUŠ Jána Cikkera a Detského speváckeho zboru ZŠ Radvaň v Banskej Bystrici. Dlhoročnými dirigentkami zboru boli Mgr. Eva Lauková a Mgr. Katarína Príbojová. Počas svojej existencie získal Vodopád niekoľko významných ocenení – zlaté pásmo na celoslovenskej prehliadke DSZ Mládež spieva v Prievidzi (2001, 2009), zlaté pásmo s pochvalou poroty (2005, 2011), Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby a striebornú medailu na Medzinárodnej súťaži Juventus mundi cantat, Svátky písní Olomouc. DSZ Vodopád plynule nadväzuje na svoje pôvodné úspechy v podobe spolupráce so Štátnou operou v Banskej Bystrici (Werther, Carmen, Archa templárov) ďalším spoluúčinkovaním v inscenáciách (Malý princ).

V roku 2023 sa zbor zlúčil s Dievčenským speváckym zborom Dolce Canto, založeným v roku 2006. Spevácky zbor založil jeho dirigent a umelecký vedúci Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.  Širokospektrálny repertoár zboru obsahuje viac ako 150 skladieb, ku ktorým sa každý rok pridávajú ďalšie. Teleso s úspechom spolupracovalo i s Komorným sláčikovým orchestrom ZUŠ Jána Cikkera na interpretáciách skladieb z oblasti barokovej hudby. Úplne osobitú časť repertoáru tvoria balady, spirituály, gospely a úpravy populárnych piesní s originálnym inštrumentálnym sprievodom komorného orchestra a živej kapely. Vystúpenia speváckeho zboru Dolce Canto boli ozdobou nespočetného množstva koncertov reprezentujúcich školu, ako aj mesto Banská Bystrica. Zbor sa prezentoval na rôznych koncertoch, koncertných podujatiach, benefičných koncertoch, pravidelne vystupuje na vianočných koncertoch a zúčastňuje sa festivalov a súťaží zborového spevu. 

Vianočný koncert ZUŠ Jána Cikkera, 19. 12. 2023, Evanjelický kostol na Lazovnej ul.

Dolce Canto získalo mnohé zlaté ocenenia na súťažiach Mládež spieva (2008, 2010, 2012, 2014). V máji 2009 zbor účinkoval na medzinárodnom hudobnom festivale v Prahe, ČR „Mladí umělci Pražskému hradu“. V októbri toho istého roku sa teleso zúčastnilo hudobného festivalu v talianskom meste Colliano. V decembri 2011 sa Dolce Canto stalo súčasťou medzinárodného speváckeho zboru, vytvoreného zo šiestich krajín EÚ a zúčastnilo projektu uvedenia Českej mše vánoční od Jána Jakuba Rybu v Prahe. V lete 2012 uskutočnil spevácky zbor Dolce Canto koncertný zájazd do Chorvátska, v rámci projektu Comenius – školské partnerstvá, kde jeho koncerty a koncertné vystúpenia zožali obrovský úspech.

V roku 2015 udelil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko významné ocenenie dievčenskému speváckemu zboru Dolce Canto – Cenu primátora mesta za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti zborového spevu a reprezentáciu mesta Banská Bystrica.

Začiatkom júna 2016 sa Dolce Canto zúčastnilo medzinárodnej súťaže speváckych zborov Mundi Cantant, na 44. ročníku festivalu speváckych zborov Festival of Songs „Svátky písní“ Olomouc 2016. Na podujatí, ktoré si rokmi vybudovalo významné miesto medzi prestížnymi európskymi festivalmi, bojovali v tomto roku o najvyššie hodnotenie poroty v medzinárodnej súťaži Mundi Cantant štyri desiatky špičkových zborových telies z Nemecka, Estónska, Slovinska, Českej republiky a Slovenska. Súťažné vystúpenie všetkých zborov bolo vysielané on-line do celého sveta. Hodnotila odborná porota zložená z dirigentov z Thajska, Veľkej Británie, Poľska, Slovenska a Českej republiky. Dolce Canto na súťaži opäť vynikajúco uspelo a získalo – Zlatú medailu.

Ďalším veľkým úspechom bolo opätovne ocenenie na medzinárodnej súťaži speváckych zborov, tentoraz na Bratislavskom zborovom festivale v roku 2018. Aj na tejto medzinárodnej súťaži Dolce Canto v tvrdej konkurencii medzi speváckymi zbormi z Indonézie, Ruska, Fínska, Srbska, Poľska, Slovinska a Českej republiky opäť získalo vynikajúce uznanie a zisk – Zlatého pásma.

Okrem ďalších aktivít sa Dolce Canto prezentovalo aj v slovenskom mediálnom priestore realizovaním nahrávok pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Treba podčiarknuť, že banskobystrické Dolce Canto je svojím charakterom a zložením – telesom výnimočným.

V decembri roku 2023 spevácke zbory ZUŠ Jána Cikkera získali poverenie od primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska na ich zlúčenie pod názvom Banskobystrický detský spevácky zbor, ktorý dnes funguje v troch zložkách: prípravná, mladšia a staršia zložka.  

***

V súčasnosti sú dirigentmi zboru Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. a  Mgr. Martina Saksová, hlasovou pedagogičkou Diana Budinská, DiS. art. a Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art. a klavírnu spoluprácu zastáva Mgr. art. Peter Sochuľák.

***