Detský spevácky zbor Vodopád

Stránku pripravujeme

Dirigent: Mgr. Martina Saksová, DiS. art.

Hlasový pedagóg: Mgr. art. Miriama Trembáčová, DiS. art.

Korepetítor: Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.