OZNAM

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A VENOVANIE 2% Z VAŠEJ DANE

***

Elektronická prihláška do našej ZUŠ Jána Cikkera  ← klik

Pre ostatné informácie + výška príspevkov, žiadosti o zníženie príspevku, kliknite na tlačítko „Celý oznam

Najnovšie články

2% dane

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A VENOVANIE 2 % Z VAŠEJ DANE

Vážení rodičia a priatelia školy. V zmysle Zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov (s účinnosťou od 1. januára 2004), ktorý prináša možnosť financovania mimovládnych neziskových organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o venovanie 2%…

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32