OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,  

srdečne Vás pozývame na zápis nových žiakov do našej Základnej umeleckej školy Jána Cikkera pre školský rok 2022/2023
 
od 16. mája do 27. mája 2022
 
v čase od 14.00 do 17.30 hod.
 
Tešíme sa na Vás!
 
***
 
Zároveň Vás upozorňujeme na aktualizáciu tlačiva písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (žiakov navštevujúcich ZUŠ), ktoré aj naďalej ostáva v platnosti a môžete si ho stiahnuť kliknutím na link nižšie.

Riaditeľstvo a sekretariát

Štefánikovo nábrežie 6
974 01 Banská Bystrica
sekretariát: 048/285 80 31

Elokované pracovisko LAZOVNÁ

Lazovná 62
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 37

Elokované pracovisko INTERNÁTNA

Internátna 2
974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/285 80 32