ÚSPECHY 2019 / 2020

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2019 / 2020

SRDEČNE OCENENÝM BLAHOŽELÁME!

„Máš umelecké črevo?“ medzinárodná umelecká súťaž stredných škôl Bratislava

projekt žiakov 2. miesto

Zuzana Mojžišová

Krištof Teplan

Katarína Mečiarová

Alexandra Súlovcová

Ema Paulínyová

Silvia Jendrišáková

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

48. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice /Česko/

Dorota Golhová – Čestné uznanie

Agáta Švecová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Vesmír očami detí 2020, výtvarná súťaž /okresné a celoslovenské kolo/

Ocenené práce v okresnom kole/bez poradia/ a postup do celoslovenského kola :

4. kategória: Základné umelecké školy, 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ

Laura Blahová

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

Sofia Šimková

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD.

5. kategória: Základné umelecké školy, 5. – 9. ročník ZŠ

Matej Kubiš

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

Ema Molitorisová

Sofia Ševčíková

pedagogické vedenie – Mgr. AdriánaKoscelníková, PhD.

Víťazná práca v celoslovenskom kole:

Matej Kubiš

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

4. ročník regionálnej súťaže v hre na keyboarde Brezno

Lucia Liith Luptáková – za 2. miesto v tretej kategórii

Martin Moncoľ – 1. miesto v tretej kategórii

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

66. Okresnékolo  Hviezdoslavovho Kubína

Matej Čuma – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

„Vianočná pieseň 2019“ sólisti, duetá, vokálne skupiny a spevácke zbory súťažiace podľa veku, Bratislava

Andrea Snopková – zlaté pásmo 2. miesto

Tamara Vavríková – strieborné pásmo

Emily Budayová – bronzové pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová

Klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

*

„Dni Mikloša Ruppeldta“ súťaž v komornej hre preklavírne duá, Bratislava

Matej Stanislav a Daniel Buday – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková

*

23. ročník súťaže mladých huslistov Prešporský Paganini, Bratislava

Samuel Minka – 2. miesto

Miriam Minková – 2. miesto

Ivan Prievalský – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková – diplom za klavírny sprievod

*

XI. ročník gitarovej súťaže, Prievidza 2019

Viktória Rajnohová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

Csontváryho slnečná cesta detskými očami, výtvarná súťaž Halič

Matej Kubiš – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

16. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica, Dolný Kubín

Olívia Országová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková

*

Súťaž v divadelnej improvizácii Bystrická improliga 2019, Banská Bystrica

Družstvo „Jednoduchší“

Jaroslav Pásler, Aleš Lukačovič, Vladimíra Malčeková  – 1. miesto

Družstvo „Nikto tu nie je“

Lujza Kalčoková, Kristína Nemcová, Vladimíra Malčeková -3. miesto

Pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská súťažná prehliadka „MY DANCE 2019“, Myjava

Tanečný odbor:

– choreografia „Svätojánske mušky“- 1.miesto

– choreografia „Hold my hand“ – 2. miesto

– Slovenský ľudový tanec „Za husára ma dajte“ -2. miesto

– Scénický tanec „Hladina“ – 3. miesto

– Za originálne stvárnenie choreografie „Za husára ma dajte“ – Cena poroty