Maľovaná ZUŠ-ka

Milí priatelia Detského umeleckého festivalu.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia koronavírusu COVID-19, sa Detský umelecký festival 2022 so svojimi dvoma rovnocennými zložkami (Detský hudobný festival Jána Cikkera s Detskou interpretačnou súťažou a výtvarná časť Maľovaná ZUŠ-ka) prekladá na nasledujúci školský rok 2022/2023.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a veríme, že sa už v budúcom školskom roku na našom Detskom umeleckom festivale určite stretneme.

S úctou

Vedenie ZUŠ Jána Cikkera

*

Pokiaľ ste nám svoje práce už odoslali, budú Vám poštou vrátené späť.

*

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl Maľovaná ZUŠ-ka vytvára priestor na výtvarnú prezentáciu žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl študujúcich na I. a II. stupni základného štúdia.

Poskytuje možnosť vedome pracovať s výtvarnými výrazovými prostriedkami. Zameranie sa na výtvarný problém prepája námetové i formálne možnosti a umožňuje širokú škálu rôznych prístupov na úrovni pedagogických zadaní i tvorivosti žiakov.

Poskytuje možnosť mapovať situáciu, úroveň a vývoj výtvarných odborov základných umeleckých škôl v Slovenskej republike.

GDPR súhlas neplnoletí

GDPR súhlas plnoletí

Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2022 na stiahnutie

Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2022

Štítok na označenie prác

Štítky na označenie prác 4x na stranu

Archív:

*

*

*