Maľovaná ZUŠ-ka

 

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl Maľovaná ZUŠ-ka vytvára priestor na výtvarnú prezentáciu žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl študujúcich na I. a II. stupni základného štúdia.

Poskytuje možnosť vedome pracovať s výtvarnými výrazovými prostriedkami. Zameranie sa na výtvarný problém prepája námetové i formálne možnosti a umožňuje širokú škálu rôznych prístupov na úrovni pedagogických zadaní i tvorivosti žiakov.

Poskytuje možnosť mapovať situáciu, úroveň a vývoj výtvarných odborov základných umeleckých škôl v Slovenskej republike.

GDPR súhlas neplnoletí

GDPR súhlas plnoletí

Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2023 

Štítok na označenie prác

Štítky na označenie prác 4x na stranu

***

Výsledky Maľovaná ZUŠ-ka 2023

Galéria Maľovaná ZUŠ-ka 2023

***

Archív:

*

*

*