Hodnotenie predsedu poroty

MAĽOVANÁ ZUŠKA 2016

MZ 2016 Správa predsedu poroty 1

MZ 2016 Správa predsedu poroty 2

MZ 2016 Správa predsedu poroty 3

*