Saxofónové kvarteto

Umelecký vedúci: Mgr. art. Pavol Pondelík