Úspechy 2016 / 2017

 *

Úspechy v novom školskom roku 2017 / 2018

*

6. ročník súťažnej prehliadky výtvarno-remeselnej tvorivosti detí V krajine remesiel 2017, Úľuv Bratislava

Nina Šlanková – uznanie

Ema León – uznanie

Zuzana Zubáková – uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Literárna a výtvarná súťaž „Cesty za poznaním minulosti 2017“, Banská Bystrica

Zuzana Zaušková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

Juraj Paluš – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Lukrécia Chrenková – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Konfalová

*

Výtvarná súťaž Banskobstrická paletka 2017

Júlia Masláková – Cena primátora

Zoja Gajdošová – Cena CVČ

Viktória Belková – ocenená práca

Christian Eiben – ocenená práca

Peter Sartoris – ocenená práca

Dominika Badurová – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Nela Víglaská – ocenená práca

Katarína Klučiarová – ocenená práca

Jakub Chromiak – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Tereza Diakova – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby „Piano v modernom rytme, Bojnice 2017“

Michal Randa – strieborné pásmo

Lukáš Gáborík – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Renáta Jelínková, DiS. art.

*

VII. ročník súťaže v prednese poézie a prózy – SLÁDKOVIČOVA LIPA 2017, Hrochoť

Jakub Riečan – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Krajské kolo – Sládkovičova Radvaň, Krajská prehliadka 63. Hviezdoslavovho Kubína

Sára Gregorová – 2. miesto

Diana Hlaváčová – 2. miesto

Juraj Bolf – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská výtvarná súťaž – Vesmír očami detí 2017, Hurbanovo

Cloe Soos – Víťazná práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Detský umelecký festival Jána Cikkera – časť Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri, Banská Bystrica

Samuel Horvát – bronzové pásmo

Šimon Leškanič – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Viera Horváthová DiS. art.

 

Matej Stanislav – strieborné pásmo

Roman Kerner – strieborné pásmo

Daniel Buday – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková DiS. art.

 

Paulína Kubincová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Eva Beňová DiS. art.

 

Tomáš Parížek – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Eva Sláviková DiS. art.

 

Anežka Krestianková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková DiS. art.

 

Sára Minková – bronzové pásmo

Ema Turzová – strieborné pásmo

Filip Prievalský – zlaté pásmo, cena primátora mesta Banská Bystrica

Johana Ličková – zlaté pásmo

Žofia Vigašová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková  – Diplom za úspešnú pedagogockú prípravu žiakov

*

Festival BBB (Bartók, Bach, Beethoven) komornej a súborovej hry ZUŠ, Lučenec

Keyboardové duo – ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Klára Rybárová a Kristína Kajanová – Diplom

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová DiS. art.

*

2. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri „Banskoštiavnické kladivká 2017“

Sarah Maria Lubellan – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Didiová

Denisa Žofajová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Michaela Kürti PhD.

*

Súťaž mladých gitaristov – Hommage to Luigi Legnani, Štúrovo

Marek Macháč – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Regionálna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy – Jar Kláry Jarunkovej, Šumiac

Nina Bancíková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

21. ročník medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch, Dolný Kubín

Miriam Minková – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

*

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na gitaru Ružomberská klasická gitara 2017, Ružomberok

Marek Macháč – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

7. ročník speváckej interpretačnej súťaže PinkSong 2017

Adrián Kožiak – zlaté pásmo

Sofia Linková – bronzové pásmo

Alžbeta Šúrová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík DiS. art.

Tadeáš Košík – zlaté pásmo

Timotej Kovačech – zlaté pásmo

Soňa Sýkorová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša

*

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne, Stará Ľubovňa

Kamila Ptačovská – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Pavol Pondelík

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík DiS. art.

*

  1. ročník prehliadky komornej a orchestrálnej hry žiakov ZUŠ, Brezno

Komorné teleso Musica Camerata – cena poroty

pedagogické vedenie – Zdenka Nemešová DiS. art., PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

Sláčikový orchester ZUŠ Jána Cikkera – cena Združenia rodičov pri ZUŠ

pedagogické vedenie – Dušan Kozák

Komorné zozkupenie Trio ZUŠ Jána Cikkera – cena Združenia rodičov pri ZUŠ

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

ZUŠ Jána Cikkera – Diplom za prínos a zachovanie komornej a orchestrálnej hry

*

Maľovaná ZUŠ-ka 2017

Daniel Sládeček – Cena EX AEQUe

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Dominik Medveď – 2x Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – PaedDr. Štefan Pondelík

Sára Hanáková – Cena EX AEQUE

Hana Petlušová – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Martin Halaj – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Kolektív žiakov (14) – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

 

Zlaté pásmo

 

Lujza Jančová, Samuel Ferenc, Dominika Badurová, Peter Sartoris, Matúš Patráš, Kristína Mozolíková

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Eliška Bizoňová,

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková

Matej Galvánek, Adela Tomášková, Sára Sobotová, Gréta Magnová

pedagogické vedenie – Mgr. Olívia Šipkovská

Agáta Peťková, Júlia Škodová,

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Veronika Haviarová,

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

*

Celoslovenská hudobná súťažná prehliadka v hre na husliach „Pegas Musicale“ Bratislava

Sára Chrastinová – 1. miesto

Lívia Obšajsníková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová DiS. art.

*

Celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Országha v Kremnici

Filip Frgelec – čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. art. Anna Didiová

*

Regionálne kolo 63. Hviezdoslavovho Kubína, Banská Bystrica

Juraj Bolf – 2. miesto a postup na krajskú prehliadku

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Súťažná prehliadka ZUŠ z Českej a Slovenskej republiky v hre na keyboard, Považská Bystrica

Leo Redlinger – strieborné pásmo

Kristína Kajanová – bronzové pásmo

Kristína Kajanová a Klára Rybárová – zlaté pásmo (komorná hra)

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová DiS. art.

*

17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na husliach

Schneiderova Trnava

Tomáš Danko – zlaté pásmo víťaz kategórie

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art. – diplom za prípravu víťaza

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Miriam Minková – zlaté pásmo, cena za najlepšiu interpretáciu skladby

Nina Kapustová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália – cena najlepšiemu korepetítorovi kategórie 

Sára Chrastinová – bronzové pásmo

Tereza Ličková – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová DiS. art.

*

35. ročník súťažnej prehliadky hudobného folklóru O ponickú fujarku 2017

spevácka skupina Ľudovej hudby Radosť – 2. miesto

– Bianka Rusnáková, Lucia Václavíková, Johanka Šávoltová

pedagogické vedenie – Mgr. Rudolf Veselovský

*

Medzinárodná husľová súťaž o cenu Václava Krůčka, Nový Jičín (ČR)

Tomáš Danko – 1. miestoabsolútny víťaz kategórietitul Laureát celej súťaže a v roku 2018 účinkovanie na koncerte v ZUŠ Nový Jičín ako Laureát za rok 2017

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Miriam Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica

Sára Gregorová – 1. miesto

Zuzana Zaušková – 1. miesto

Juraj Bolf – 2. miesto

Rebeka Porter – 2. miesto

Nina Bancíková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

 21. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom a komornom speve pre žiakov ZUŠ

Vokálna jar Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožiak – zlaté pásmo

Matilda Debnárová – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž 23. husľová dielňa Žilina

Miriam Minková – titul Laureát a účinkovanie so Štátnym komorným orchestrom Žilina v roku 2018

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská gitarová súťaž, Bojnice 2017

Matúš Bachorík – 3. miesto v zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

*

Regionálne kolo v prednese poézie a prózy, 63. Hviezdoslavov Kubín

Jakub Riečan – 2. miesto

Michaela Maderová – 3. miesto

Sára Gregorová – 1. miesto, postup na krajské kolo – Sládkovičova Radvaň

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Okresné kolo v prednese poézie a prózy, 63. Hviezdoslavov Kubín

Juraj Bolf – postup do regionálneho kola (poézia)

Zuzana Zaušková – postup do regionálneho kola (próza)

Diana Hlaváčová – postup do regionálneho kola (próza)

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

20. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza

Emily Budayová – strieborné pásmo

Aneta Kubincová – strieborné pásmo

Andrea Snopková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová DiS. art

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Okresné kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“

Ján Baran – ocenená práca, postup do celoslovenského kola

Cloe Soos – ocenená práca, postup do celoslovenského kola

Kristína Koscová – ocenená práca, postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Zuzana Hudačková – ocenená práca, postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy 63. Hviezdoslavov Kubín

Jakub Riečan – poézia, postup do regionálneho kola

Sára Gregorová – poézia, postup do regionálneho kola

Michaela Maderová – próza, postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale v Bratislave

Zuzana Peťková – Zlaté pásmo

Ema Benčaťová – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Margita Chupáčová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Divadelná súťaž – Detská improvizačná liga, Lučenec 2016

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera – Špeciálna cena

Juraj Bolf, Zuzana Zaušková, Richard Maľa

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

5.ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – Fotozážitky s pamiatkami

Samuel Mažáry – víťaz súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Finále recitačnej súťaže – Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

Terézia Kiabová – cena poroty

pedagogické vedenie – Mgr. art. Veronika Fekiačová

*

20. ročník súťaže v divadelnej improvizácii – Bystrická Improliga 2016

LDO TEAM – 3. miesto

Ivana Gromová, Bianka Schallerová, Veronika Hamarová

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

11. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2016 – finále

Alžbeta Šúrová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca – Matej Šajgalík DiS. art.

Soňa Sýkorová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Martin Kašša

 *

8. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže Prievidza 2016

Matúš Bachorík – Zlaté pásmo

Alexandra Michelčíková – 1. miesto v Zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška

Marek Macháč – 3. miesto v Zlatom Pásme

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár

*

Medzinárodná výtvarná súťaž Bienále grafiky 2016 – Toruň, Poľsko

Rút Kočíková – ocenená a vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Andrej Lukáč – vystavená práca

Izabela Magáňová – vystavená práca

Anna Reháková – vystavená práca

Michaela Straková – vystavená práca

Laura Šuleková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Kristína Čarnokyová – vystavená práca

Gréta Galková – vystavená práca

Tamara Tomečková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

*

Celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ v hre na klavíri – „Mladí klaviristi 2016“ v Bratislave

Daniel Buday – 3. miesto

Matej Stanislav – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková DiS. art.

*

Výtvarná súťaž s témou „Stroj času“ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016

Johana Ličková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

11. ročník súťaže v speve populárnej piesne, POP BB 2016 – výberový konkurz

Alžbeta Šúrová – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

Ivana Gromová – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

hlasová príprava – Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

Soňa Sýkorová – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová

*

Interpretačná súťaž – Letná škola barokovej hudby 2016 – Czech Ensemble Baroque

Alexander Botoš – 1. miesto

pedagogické vedenie – Jozef Kováč DiS. art.

*

Umenie z blízka 6 – Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy, 2016

Andrej Kolčák – ocenená práca

Ema Hrehová – ocenená práca

Samuel Tryzna – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Júlia Masláková – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

 Úspechy v minulom školskom roku 2015 / 2016