Úspechy 2012

logo

Prehľad úspechov študentov ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica za rok 2012 

Sárova Bystrica 2012, krajské kolo súťaže mladých moderátorov

JÚLIA KAMENSKÁ – 3. miesto

pedagogické vedenie  Mgr. art. Boris Kováč

Bystrická improliga 2012, 16. ročník  súťaže v divadelnej improvizácii

Čarovná flauta 2012, 11. ročník súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

BARBORA BAJSOVÁ ,flauta  – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr. art. Anton Prievalský, klavírny sprievod  Renáta Jelínková

Čarovná flauta 2012, 11. ročník súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

ZUZANA HOLEKOVÁ, saxofón – 3. miesto

pedagogické vedenie  Mgr. art. Martin Hanzely, klavírny sprievod  doc.  Mgr.art.  Eva Cáhová Art.D.

POP BB 2012, 11. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní

SOŇA SÝKOROVÁ  – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr. art. Lucia Kaššová, klavírny sprievod Mgr. art.  Martin Kašša

POP BB 2012, 11. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní

ALŽBETA KVASNOVÁ – Poďakovanie za úspešné účinkovanie vo finále súťaže

pedagogické vedenie Mgr. art. Lucia Kaššová, klavírny sprievod Mgr. art.  Martin Kašša

DIVERTIMENTO MUSICALE 2012 – Banská Bystrica

Komorný orchester ZUŠ Jána Cikkera – ZLATÉ PÁSMO

Sláčikový orchester ZUŠ Jána Cikkera – STRIEBORNÉ PÁSMO

pedagogické vedenie Jozef Farkaš, Dušan Kozák

6. ročník Slovenskej súťaže o stvárenie plagátu s mierovou tematikou – Predstav si mier (Imagine Peace)

ERIKA KRÁLIKOVÁ – 2. MIESTO

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

FESTIVAL OF SONGS Olomouc

DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR VODOPÁD –  Strieborná medaila

Dirigent – Mgr. Eva Lauková, Mgr. Katarína Príbojová, korepetícia  – Natália Serdyuková

hlasový pedagóg – Mgr.art. Miroslava Mičicová

8. ročník súťaže „ Mladých organistov“  celoslovenská  súťaž Námestovo

HANA PROSTREDNÍKOVÁ – 2. miesto v 3. kategórii

MATÚŠ KUCBEL  – 2. miesto v 2. kategórii

pedagogické vedenie Mgr.art. Zuzana Sochuľáková

Festival komornej hudby Čadca 2012

KOMORNÝ SLÁČIKOVÝ ORCHESTER ZUŠ J. CIKKERA

1. miesto a Cena primátora mesta Čadca

pedagogické vedenie Jozef Farkaš

Bohúňova paleta – XIV. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Dolný Kubín

Zlaté pásmo

ANNA BELOVÁ , PETER SARTORIS,  KRISTÍNA ŠABOVÁ

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová(2), Mgr. Jozefína Krnáčová

Strieborné pásmo

EVA HREHOVÁ, KRISTÍNA ŠABOVÁ , JÁN KLAČAN

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

Bronzové pásmo

ELIŠKA PETRÁNOVÁ,MONIKA TÓBISZOVÁ , JAKUB LUKÁČ ,

KLÁRA RYBÁROVÁ

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová (2), Mgr. Vanda Babjaková

Mgr. Jozefína Krnáčová

Čestné uznanie

HANA DUBOVSkÁ, ELIŠKA ŠÁNDOROVÁ, DANKA LALÍKOVÁ

MILAN ŠAJGAL

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová (3), Miroslav Nohejl

Festival Ivana Ballu-časť Klavírna Orava Kláry Havlíkovej

celoslovenská klavírna súťaž Dolný Kubín

PETER DEKRÉT – 3. miesto v kategórii sólovej hry na klavír

PETER DEKRÉT , PATRIK GÁDOŠI – 3. miesto v kategórii štvorručnej hry

pedagogické vedenie Mgr. Monika Zemková

Festival Ivana Ballu-časť Husľové talenty celoslovenská husľová súťaž Nižná

TOMÁŠ DANKO – 4. miesto

VIKTÓRIA STRELCOVÁ – 5. miesto

pedagogické vedenie PaedDr. Zdena Šimigová, korepetícia Peter Špilák PhD.

Piano v modernom rytme 2012,  celoslovenská klavírna súťaž Bojnice

JANA HOLOSOVÁ– strieborné pásmo

RICHAD PAVČÍK – strieborné pásmo

pedagogické vedenie Eva Sláviková

Bojnická perla 2012 – celoslovenská súťaž v POP speve

RADKA BLAHOVÁ – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Detský festival ľudovej hudby, Veľký Krtíš

TERÉZIA BALLEKOVÁ – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

8. ročník súťaže v hre na dvoch klavíroch – Brezno

SAMUEL BÚLIK, LÍVIA BÚLIKOVÁ – zlaté pásmo, pedagogické vedenie Mgr. Miroslava Miklošková

BRANISLAV JELÍNEK, DENISA JELÍNKOVÁ – strieborné pásmo, pedagogické vedenie

Alena Labudová

Schneiderova Trnava 2012 – celoslovenská súťaž v hre na husliach

EVA JELÍNKOVÁ – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Mgr.art. Dušan Radič

TOMÁŠ DANKO – bronzové pásmo, pedagogické vedenie PaedDr. Zdena Šimigová

KOMORNÝ ORCHESTER  – bronzové pásmo, pedagogické vedenie Jozef Farkaš

Mgr. art. DUŠAN RADIČ, PaedDr. ZDENA ŠIMIGOVÁ – DIPLOM za prípravu žiaka

Súťaž mládežníckych speváckych zborov Banskobystrického kraja MLÁDEŽ SPIEVA 2012

Dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO

Zlaté pásmo s pochvalou poroty – dirigent Mgr. art. Martin Kašša

IV. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského – Košice

DIANA NÁTANOVÁ – zlaté pásmo, pedagogické vedenie Mgr.art. Miroslava Mičicová

ANDREA SNOPKOVÁ – zlaté pásmo, pedagogické vedenie Mgr. Dana Štědroňová

MARTINA KONDAČOVÁ – zlaté pásmo, pedagogické vedenie Mgr.art. Diana Deáková

MICHAL SLOVÁK, PAVOL TUČEK – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Mgr. Dana Štědroňová

Mgr.art. MIROSLAVA MIČICOVÁ, Mgr. DANA  ŠTĚDROŇOVÁ, Mgr.art. DIANA  DEÁKOVÁ – DIPLOM za kvalitnú prípravu žiaka

NATALIA SERDYUKOVA – DIPLOM za kvalitnú korepetíciu

Ôsmy ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa ZUŠ v hre na husliach a ostatných sláčikových nástojoch – Brezno

ALEXANDER BOTOŠ,violončelo – 1. miesto pedagogické vedenie Jozef Kováč

JANKA HLAVINOVÁ, husle – 2. miesto pedagogické vedenie Mgr.art. Milan Bernát

ANNA STYKOVÁ, husle – 3. miesto pedagogické vedenie Mgr.art. Milan Bernát

Detský umelecký festival Banská Bystrica – časť Detská interpretačná súťaž

–        hra na klavíri, XX. ročník

PETER DEKRÉT – zlaté pásmo, pedagogické vedenie Mgr. Monika Zemková

LUKÁŠ KULICH  – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Alena Labudová

TERÉZIA HERDOVÁ – strieborné pásmo, pedagogické vedenie Janka Sivoková

DAVID PALUŠ – bronzové pásmo, pedagogické vedenie Viera Horváthová

KATARÍNA SVITKOVÁ – bronzové pásmo, pedagogické vedenie Eva Beňová

LÍVIA SVITKOVÁ – bronzové pásmo, pedagogické vedenie Eva Beňová

BEÁTA JAVORČÍKOVÁ – bronzové pásmo, pedagogické vedenie Janka Sivoková

p. učiteľka ALENA LABUDOVÁ – Diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného repertoáru

Detský umelecký festival Banská Bystrica – časť  Maľovaná ZUŠka, 8. ročník

SIMONA SVETKOVSKSKÁ 5 rokov – Hlavná cena

pedagogické vedenie Mgr. Klára Krajčiová

PETER LIČKO 17 rokov – Zvláštna cena

pedagogické vedenie Mgr. art. Ignác Kasan

Zlaté pásmo 1. kategória – JAKUB SLÁVIK, LUCIA ŠALAMÚNOVÁ

ADAM PALKOVIČ, EVA HATALČÍKOVÁ, MARIAN FÁBER, ZINA VALACHOVÁ

STANISLAVA JANČOVÁ, VERONIKA MAŤUCHOVÁ, STELA DROZDOVÁ

ŠIMON HAJKOSKÝ, EMA KRÚPOVÁ

Zlaté pásmo 2. kategória – ANDREA MORAVČÍKOVÁ, TIMEA COCHOVÁ

ALEX ČTVRTNÍČEK, LUCIA CABANOVÁ, MATÚŠ PATRÁŠ, IVANA VRÁNOVÁ

KATARÍNA VRBICKÁ, PAULA BINDEROVÁ, TERÉZIA VOJČEKOVÁ

SÁRA CHRASTINOVÁ

Zlaté pásmo 3. ktegória – EMA GRAJCÁROVÁ, MARGARÉTA MAGNOVÁ

Zlaté pásmo 4. kategória VERONIKA RAFAJOVÁ, ZDENO RÝS

KRISTÍNA MORAVČÍKOVÁ, DÁŠA VESELOVSKÁ

pedagogické vedenie Mgr. Vanda Babjaková, Mgr. Jozefína Krnáčová

Mgr. Olívia Šipkovská, Mgr. art.Ignác Kasan, Mgr. Klára Krajčiová

Pink Song 2012 – Zvolen, celoslovenská spevácka súťaž

DIANA NÁTANOVÁ – Zlaté pásmo

DENIS BARI – Zlaté pásmo

SOŇA SÝKOROVÁ – Strieborné pásmo, 3. B kategória

DOMINIKA ROHÁRIKOVÁ – Strieborné pásmo, 3. A kategória

TERÉZIA BALLEKOVÁ – Strieborné pásmo, 2. A kategória

MIRIAM PUFFLEROVÁ – Strieborné pásmo a Diplom za interpretáciu ľudovej piesne

EMMA KOVÁČOVÁ – Bronzové pásmo, 2. A kategória

DOMINIKA ŠÚROVÁ – Bronzové pásmo, 2. A kategória

JÚLIA STASOVÁ – Bronzové pásmo, 2. A kategória

VERONIKA SOLIVAJOVÁ – Bronzové pásmo, 2. A kategória

VIKTÍRIA ACHBERGEROVÁ – Bronzové pásmo, 3. A kategória

pedagogické vedenie Mgr.art. Miroslava Mičicová, Mgr.art.Lucia Kaššová

Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.

Klavírna spolupráca – Mgr.art. Peter Špilák, PhD.

XX. ročník Bienále fantázie – Turčianska galéria Martin

NINA BANCÍKOVÁ – Individuálna cena XX. BF za originálny a výtvarne hodnotný vklad do témy XX. ročníka BF

pedagogické vedenie Mgr. Olívia Šipkovská

Celoslovenská súťaž Galéria talentov – ŠVK Banská Bystrica

TOMÁŠ DANKO – 1. miesto

pedagogické vedenie PaedDr. Zdena Šimigová

Šaliansky Maťko 2012, obvodné kolo súťaže

KRISTÍNA KOLLÁROVÁ – 1. miesto v 3. kategórii

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Hviezdoslavov Kubín 2012, obvodné kolo súťaže

JÚLIA KAMENSKÁ –ALŽBETA DUŠEKOVÁ –DOROTA BARTKOVÁ –

LENKA VESELOVSKÁ – Diplom a postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Tajovského divadelné dni  2012 – kategória divadlo mladých, obvodné kolo súťaže

DIVADLO ZUŠ JÁNA CIKKERA – inscenácia  V SRDCI – Diplom

inscenácia  – DIVADELNÝ HOROR, ALEBO NIEČO TAKÉ – 1. miesto a nominácia na krajskú súťaž

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Hviezdoslavov Kubín 2012, regionálne kolo súťaže

DOMINIKA GEREGOVÁ – 1. miesto

DOROTA BARTKOVÁ – 2. miesto

JÚLIA KAMENSKÁ – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti  – Slovenská Ľupča

DIVADLO ZUŠ JÁNA CIKKERA – inscenácia  MALÝ PRINC –

Nominácia na krajskú súťaž

Vokálna jar 2012, XVII. ročník speváckej  súťaže – Kysucké Nové Mesto

TERÉZIA HERDOVÁ – zlaté pásmo v 2. kategórii

EDITA OLERÍNYOVÁ –zlaté pásmo v 2. kategórii

DOMINIKA ROHÁRIKOVÁ – strieborné pásmo v 3. kategórii

DOROTA OLERÍNYOVÁ – strieborné pásmo v 2. kategórii

PETRA LENÁROVÁ – bronzové pásmo v 3. kategórii

TERÉZIA BALLEKOVÁ – bronzové pásmo v 2. kategórii

PETRA LENÁROVÁ – bronzové pásmo v 3. kategórii

TERÉZIA BALLEKOVÁ a TERÉZIA BALLEKOVÁ  – DIPLOM za vhodný tematický výber skladby

DOMINIKA ROHÁRIKOVÁ a PETRA LENÁROVÁ DIPLOM za štýlové prevedenie skladby

EDITA OLERÍNYOVÁ a DOROTA OLERÍNYOVÁ – DIPLOM za výbornú súhru

Mgr. art. Zuzana Sochuľáková  – DIPLOM za korepetície

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová, Mgr.art. Mária Nečesaná PhD.

klavírna spolupráca Mgr.art. Zuzana Sochuľáková

HRONOVSKÉ JABLÍČKO 2012, 11. ročník medzinárodnej tanečnej prehliadky kolektívov

KOLEKTÍV ZUŠ JÁNA CIKKERA

1. miesto v kategórii dospelí, scénický tanec Silueta mojej duše

2. miesto v kategórii dospelí, scénický tanec Myšlienky génia

pedagogické vedenie Mgr.Iveta Rašková, Janka Lašutová

Ponická fujarka 2012, 30. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Banská Bystrica

TERÉZIA BALLEKOVÁ – 1. miesto a CENA DIVÁKA

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Súťaž vo Frankofónnej piesni 2012, Allianz France a Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica

MIRIAM PUFFLEROVÁ – 1. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Mária Nečesaná PhD.

5. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ v hre na keyboard 2012 – Považská Bystrica

DAŠA NEMCOVÁ – Čestné uznanie

pedagogické vedenie Mgr. Zlatica Rebová

DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL  BANSKÁ BYSTRICA 2012

časť MAĽOVANÁ ZUŠka –  8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky prác žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl

SIMONA SVETKOVSKÁ – Hlavná cena

pedagogické vedenie Mgr. Klára Krajčiová

PETER LIČKO  – Zvláštna cena

pedagogické vedenie Mgr. art. Ignác Kasan

Pridaj komentár