Úspechy 2023 / 2024

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2022/2023

Srdečne oceneným blahoželáme!

December 2023

Celoslovenská súťaž v sólovom speve „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Diana Chválová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Sara Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

November 2023

26. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganini, Bratislava

Patrícia Baltazárovič – 1. miesto a Laureát súťaže

Samuel Minka – 1. miesto

Egon Hollý – 1. miesto

Ivan Prievalský – 1. miesto

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Liliana Miklošíková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská gitarová súťaž „Gitarová Prievidza 2023“, Prievidza

Lucia Lalíková – 3. miesto v zlatom pásme  

Viktória Rajnohová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška, DiS. art.

*

22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2023“, Nižná

Adela Sochanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Anna Izakovičová

gitarová spolupráca – Mgr. art. Kristýna Burianová

Zuzana Holosová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Martin Hanzely

klavírna spolupráca – Mgr. Monika D´Effremo

*

23. ročník Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2023 (Poľsko)

Viktória BelkováOcenená práca

Emma Chrenová – Vystavená práca

Zuzana Lukáčová – Vystavená práca

Izabela Magáňová – Vystavená práca

Petronela Novýsedláková – Vystavená práca

Eliška Šuchaňová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Lea Bacharová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Ema Kocianová – Vystavená práca

Bianka Michalcová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2023, Bratislava

Martin Furčák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Medzinárodná tanečná súťaž Showtime Dance – Wintershow 2023, Levice

choreografia Mikinky – Zlaté umiestnenie

choreografia Svrčkova ľadová rozprávka – Zlaté umiestnenie

choreografia Pod oblôčkom – Zlaté umiestnenie

choreografia Talizman – Strieborné umiestnenie

choreografia Scars – 2. miesto

choreografia Meeting point – 2. miesto

choreografia Jumping girls – Bronzové umiestnenie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art., Lucia Bielik, DiS. art., Mgr. art. Michaela Majer, Mgr. Katarína Melicherčíková

*

2. medzinárodná klavírna súťaž InterComp, Banská Bystrica

Filip Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

1. medzinárodná súťaž v komornej hre InterComp, Banská Bystrica

Gitarový orchester ZUŠ Jána Cikkera – 3. miesto

Deborah Gažová, Roman Hudec, Jakub Tobias Kotačka, Pavol Mesík, Andrej Parilla,

Martina Vančová, Martin Veljačik, Hugo Vilhan

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová, Mgr. art. Martin Javorčík

*

Október 2023

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – Piano v modernom rytme, Bojnice

Andrej Filín – Strieborné pásmo

Sofia Holosová, Andrej Filín – 2. miesto Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

*

19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti EX LIBRIS, Hlohovec

Lukáš Fekete – 1. miesto

Milica Antic – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Viliam Oravec – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

*

September 2023

15. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – Cesty za poznaním minulosti, Banská Bystrica

Zuzana Matejková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, Dolný Kubín

Viktória Belková – Strieborné pásmo

Lucia Kapustová – Strieborné pásmo

Alex Marec – Bronzové pásmo

Félix Štelcl – Čestné uznanie

Pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Sophia Mária Hegyiová – zlaté pásmo, kresba 

Hanka Gurská – bronzové pásmo, fotografia

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Leo Šolc – Zlaté pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Úspechy v minulom školskom roku 2022/2023