Úspechy 2023 / 2024

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2023/2024

Srdečne oceneným blahoželáme!

Jún 2024

Festival komornej hudby Čadca 2024

Súbor zobcových fláut Flautisimmo – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Anna Izakovičová

Gitarový orchester ZUŠ Jána Cikkera – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová a Mgr. art. Martin Javorčík

*

Celoslovenská gitarová súťaž La Guitaromanie 2024, Martin

Martina Vančová – 3. miesto v Zlatom pásme

Roman Hudec – Strieborné pásmo

Pavol Mesík – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

Stefan Aleksander Wicik – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár, ArtD.

Richard Rusnák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Martin Javorčík

Michal Mojžiš – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Bc. Miroslav Turza

*

Máj 2024

Klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2024, Banská Štiavnica

Ema Svitková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dana Miklošová

*

Prehliadka súborov Big Bandového charakteru na festivale Fúzie 2024 Prievidza

Swingový orchester ZUŠ Jána Cikkera – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – MgA. Matej Háasz a Mgr. art. Pavol Pondelík

*

Detská interpretačná súťaž v sólovej a komornej hre na sláčikových nástrojoch – Detský hudobný festival Jána Cikkera 2024, Banská Bystrica

Egon Hollý – Zlaté pásmoTitul Laureát

Ivan Prievalský – Zlaté pásmo

Liliana Miklošíková – Strieborné pásmo

Ľuboslava Jasenčáková – Strieborné pásmo

Samuel Minka – Strieborné pásmo

Patrícia Baltazárovič – Strieborné pásmo

komorné zoskupenie I. – Liliana Miklošíková, Ľuboslava Jasenčáková, Egon Hollý,

    Ivan Prievalský, Samuel MinkaZlaté pásmo a cena EMCY za objavnú dramaturgiu

komorné zoskupenie II. – Egon Hollý, Ivan Prievalský – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ „Bojnická Perla 2024“, Bojnice

Ema Koštialová – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

*

Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných odborov ZUŠ „Maľovaná ZUŠ-ka“, Banská Bystrica

Zvláštna cena

Bianka Michalcová

pedagogické vedenie –  Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Cena EX AEQUE

kolektív – Ema Molitorisová, Ema León, Terézia Zacharová, Alexandra Turoňová, Marianna Kasová

pedagogické vedenie –  Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Sofia Holosová

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Matej Jaraba

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková   

Zlaté pásmo

Olivia Donlon, Matej Ondrejka, Ivana Tuhárska, Sofia Červenková, Dorota Golhová

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková PhD.   

*

Hana Ďuricová, Ella Rybárová 2x, Mária Činčárová, Sofia Holosová  3x,

Olívia Schvarczová, Šarlota Konderová, Michaela Boháčiková 3x, Dorota Štrbová, 

Daniela Szárszoiová , Alžbeta Bartošíková, Lucia Kapustová, Viktória Belková, 

Noemi Vaníková, Sarah Anna Kočičková 

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová   

*

Michaela Vyšná 2x, Nikol Voľanská, Danka Konôpková

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová    

*

Jerguš Javorský, Hana Vašková, Damián Lubellan, Tereza Vicianová 2x, 

Dominika Majerová, Matej Jaraba, Milica Antic, Timea Kuňáková, Elizabeth Lalíková 

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková   

*

Viliam Chromiak, Mia Mareková, Lucia Krejči, Solomia Gryshchuk, Tomáš Kán, 

Natália Kováčová 

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková    

*

Leonardo Figuli, Matej Salaj, Siamphet Sawasdipol, Rebeka Tryznová, Lenka Petránová,

 Bianka Michalcová,

kolektív – Ema Molitorisová, Ema León, Terezia Zacharova, Alexandra Turoňová,

Marianna Kasová

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.    

*

Juraj Nociar, Alžbeta Spišiaková, Marko Čurilla, Ľubomír Gondáš

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová    

*

Yuliia Petrychuk, Karolína Suchá

pedagogické vedenie – Mgr. Bernadeta Mackov     

*

15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká hudobná jar 2024“, Rajec

Súbor zobcových fláut FLAUTISIMMO – Čestné uznanie – Cena „New Music forKids“

pedagogické vedenie – Mgr. Anna Izakovičová

*

19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent – Umenie – Kumšt, Hodruša – Hámre

Alžbeta Ujhelyiová – Čestné uznanie

Milica Antic – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Finále medzinárodnej umeleckej súťaže „Máš umelecké črevo“, Bratislava

Olivia León – vystavená práca

Ema León – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Apríl 2024

Súťaž v hre na keyboarde, Brezno

Lucia Lilith Luptáková – 1. miestoTitul Laureát

Danka Vasiľková – 2. miesto

Martin Moncoľ – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

IX. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2024

Matej Sochuľák – Strieborné pásmo

Emily Hlaváčik – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Monika D´Effremo

*

Jana Huťková – Strieborné pásmo

Diana Goláňová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

Ela Šullová – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Patrícia Bednárová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

*

Nina Lujza Líšková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

XIII. ročník súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch, Brezno

Dorota Dekíšová – Zlaté pásmo

Eliška Jarošová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

*

Paulína Ďuriančikova – Strieborné pásmo

Rebeka Daníková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – PaedDr. Zdena Šimigová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Jozef Berky-Lito – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Milan Bernát

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Ester Výrosteková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lenka Bernátová

klavírna spolupráca – Bc. Iurii Momotenko

*

Celoslovenská interpretačná súťaž v sólovej hre na husliach „Schneiderova Trnava 2024“

Eliška Jarošová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

*

15. ročník gitarovej súťaže BOJNICE 2024

Roman Hudec – Zlaté pásmo

Martina Vančová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

Štefan Aleksander Wicik – Strieborné pásmo

Juraj Ceplák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár, ArtD.

Richard Rusnák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Martin Javorčík

*

Celoslovenská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri „Schneiderova Trnava 2024“

Sara Minková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

70. Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 2. miesto

Vanda Výbošteková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2024, Banská Bystrica

Soňa Vyhrabáčová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

Hana Vašková – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola
Rebeka Bittnerová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola
pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

14. ročník celoslovenskej husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica

Egon Hollý – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Marec 2024

16. Medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboard, Považská Bystrica

Danka Vasiľková – Strieborné pásmo

Martin Moncoľ – Strieborné pásmo

Michal Siman – Bronzové Pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

Regionálna súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ Banskobystrického a Žilinského kraja, Stožok 2024

Andrej Miklošík – Zlaté pásmo

Martin Furčák – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar 2024, Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožíak – Zlaté pásmo

Rebeka Kubeková – Bronzové pásmo

Mia Sofia Brhlíková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Medzinárodná husľová súťaž „ O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín

Egon Hollý – Titul Laureát, 1. miesto – víťaz kategórie, Cena za mimoriadny interpretačný výkon

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Ivan Prievalský – 1. miestovíťaz kategórie, Cena za mimoriadny interpretačný výkon

Samuel Minka – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

24. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ – Stančekova Prievidza 2024

Terézia Budayová – 3. miesto v Zlatom pásme

Mária Budayová – Zlaté pásmo

Emily Budayová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Benjamín Košík – Zlaté pásmo

Tadeáš Košík – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Pavol Chovan – 2. miesto v Zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

VII. ročník speváckej súťaže v populárnom speve FULLSTAR 2024, Ružomberok

Nela Hyriaková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová

*

70. Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, Banská Bystrica

Emma Wittmannová – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Február 2024

70. Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, Banská Bystrica

Ashley Hulíková – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

29. ročník Husľovej dielne Žilina 2024

Egon Hollý – Laureát Husľovej dielne

Ivan Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

IV. Medzinárodná husľová online súťaž „PRIME VIOLIN“, Banská Bystrica

Egon Hollý – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Január 2024

Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorby detí a mládeže Bienále portrétu Košice 2023

Tereza Vicianová – Čestné uznanie a Cena primátora mesta Košice

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Ashley Hulíková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

December 2023

Celoslovenská súťaž v sólovom speve „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Diana Chválová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Sara Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

November 2023

26. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganini, Bratislava

Patrícia Baltazárovič – 1. miesto a Laureát súťaže

Samuel Minka – 1. miesto

Egon Hollý – 1. miesto

Ivan Prievalský – 1. miesto

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Liliana Miklošíková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská gitarová súťaž „Gitarová Prievidza 2023“, Prievidza

Lucia Lalíková – 3. miesto v zlatom pásme  

Viktória Rajnohová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška, DiS. art.

*

22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2023“, Nižná

Adela Sochanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Anna Izakovičová

gitarová spolupráca – Mgr. art. Kristýna Burianová

Zuzana Holosová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Martin Hanzely

klavírna spolupráca – Mgr. Monika D´Effremo

*

23. ročník Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2023 (Poľsko)

Viktória BelkováOcenená práca

Emma Chrenová – Vystavená práca

Zuzana Lukáčová – Vystavená práca

Izabela Magáňová – Vystavená práca

Petronela Novýsedláková – Vystavená práca

Eliška Šuchaňová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Lea Bacharová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Ema Kocianová – Vystavená práca

Bianka Michalcová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2023, Bratislava

Martin Furčák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Medzinárodná tanečná súťaž Showtime Dance – Wintershow 2023, Levice

choreografia Mikinky – Zlaté umiestnenie

choreografia Svrčkova ľadová rozprávka – Zlaté umiestnenie

choreografia Pod oblôčkom – Zlaté umiestnenie

choreografia Talizman – Strieborné umiestnenie

choreografia Scars – 2. miesto

choreografia Meeting point – 2. miesto

choreografia Jumping girls – Bronzové umiestnenie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art., Lucia Bielik, DiS. art., Mgr. art. Michaela Majer, Mgr. Katarína Melicherčíková

*

2. medzinárodná klavírna súťaž InterComp, Banská Bystrica

Filip Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

1. medzinárodná súťaž v komornej hre InterComp, Banská Bystrica

Gitarový orchester ZUŠ Jána Cikkera – 3. miesto

Deborah Gažová, Roman Hudec, Jakub Tobias Kotačka, Pavol Mesík, Andrej Parilla,

Martina Vančová, Martin Veljačik, Hugo Vilhan

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová, Mgr. art. Martin Javorčík

*

Október 2023

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – Piano v modernom rytme, Bojnice

Andrej Filín – Strieborné pásmo

Sofia Holosová, Andrej Filín – 2. miesto Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

*

19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti EX LIBRIS, Hlohovec

Lukáš Fekete – 1. miesto

Milica Antic – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Viliam Oravec – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

*

September 2023

15. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – Cesty za poznaním minulosti, Banská Bystrica

Zuzana Matejková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, Dolný Kubín

Viktória Belková – Strieborné pásmo

Lucia Kapustová – Strieborné pásmo

Alex Marec – Bronzové pásmo

Félix Štelcl – Čestné uznanie

Pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Sophia Mária Hegyiová – zlaté pásmo, kresba 

Hana Gurská – bronzové pásmo, fotografia

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Leo Šolc – Zlaté pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Úspechy v minulom školskom roku 2022/2023