Úspechy 2023 / 2024

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2023/2024

Srdečne oceneným blahoželáme!

Apríl 2024

15. ročník gitarovej súťaže BOJNICE 2024

Roman Hudec – Zlaté pásmo

Martina Vančová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

Štefan Aleksander Wicik – Strieborné pásmo

Juraj Ceplák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Jozef Vohár, ArtD.

Richard Rusnák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Martin Javorčík

*

Celoslovenská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri „Schneiderova Trnava 2024“

Sara Minková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

70. Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 2. miesto

Vanda Výbošteková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2024, Banská Bystrica

Soňa Vyhrabáčová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

Hana Vašková – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola
Rebeka Bittnerová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola
pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

14. ročník celoslovenskej husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica

Egon Hollý – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Marec 2024

16. Medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboard, Považská Bystrica

Danka Vasiľková – Strieborné pásmo

Martin Moncoľ – Strieborné pásmo

Michal Siman – Bronzové Pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

Regionálna súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ Banskobystrického a Žilinského kraja, Stožok 2024

Andrej Miklošík – Zlaté pásmo

Martin Furčák – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar 2024, Kysucké Nové Mesto

Adrián Kožíak – Zlaté pásmo

Rebeka Kubeková – Bronzové pásmo

Mia Sofia Brhlíková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Medzinárodná husľová súťaž „ O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín

Egon Hollý – Titul Laureát, 1. miesto – víťaz kategórie, Cena za mimoriadny interpretačný výkon

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Ivan Prievalský – 1. miestovíťaz kategórie, Cena za mimoriadny interpretačný výkon

Samuel Minka – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

24. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ – Stančekova Prievidza 2024

Terézia Budayová – 3. miesto v Zlatom pásme

Mária Budayová – Zlaté pásmo

Emily Budayová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Benjamín Košík – Zlaté pásmo

Tadeáš Košík – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Pavol Chovan – 2. miesto v Zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

VII. ročník speváckej súťaže v populárnom speve FULLSTAR 2024, Ružomberok

Nela Hyriaková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová

*

70. Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, Banská Bystrica

Emma Wittmannová – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Február 2024

70. Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, Banská Bystrica

Ashley Hulíková – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

29. ročník Husľovej dielne Žilina 2024

Egon Hollý – Laureát Husľovej dielne

Ivan Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

IV. Medzinárodná husľová online súťaž „PRIME VIOLIN“, Banská Bystrica

Egon Hollý – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Január 2024

Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorby detí a mládeže Bienále portrétu Košice 2023

Tereza Vicianová – Čestné uznanie a Cena primátora mesta Košice

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Ashley Hulíková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

December 2023

Celoslovenská súťaž v sólovom speve „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Diana Chválová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri „Dni Miloša Ruppeldta“, Bratislava

Sara Minková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

November 2023

26. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganini, Bratislava

Patrícia Baltazárovič – 1. miesto a Laureát súťaže

Samuel Minka – 1. miesto

Egon Hollý – 1. miesto

Ivan Prievalský – 1. miesto

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Liliana Miklošíková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská gitarová súťaž „Gitarová Prievidza 2023“, Prievidza

Lucia Lalíková – 3. miesto v zlatom pásme  

Viktória Rajnohová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslav Greguška, DiS. art.

*

22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2023“, Nižná

Adela Sochanová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Anna Izakovičová

gitarová spolupráca – Mgr. art. Kristýna Burianová

Zuzana Holosová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Martin Hanzely

klavírna spolupráca – Mgr. Monika D´Effremo

*

23. ročník Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2023 (Poľsko)

Viktória BelkováOcenená práca

Emma Chrenová – Vystavená práca

Zuzana Lukáčová – Vystavená práca

Izabela Magáňová – Vystavená práca

Petronela Novýsedláková – Vystavená práca

Eliška Šuchaňová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Lea Bacharová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Ema Kocianová – Vystavená práca

Bianka Michalcová – Vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Celoslovenská prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2023, Bratislava

Martin Furčák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

*

Medzinárodná tanečná súťaž Showtime Dance – Wintershow 2023, Levice

choreografia Mikinky – Zlaté umiestnenie

choreografia Svrčkova ľadová rozprávka – Zlaté umiestnenie

choreografia Pod oblôčkom – Zlaté umiestnenie

choreografia Talizman – Strieborné umiestnenie

choreografia Scars – 2. miesto

choreografia Meeting point – 2. miesto

choreografia Jumping girls – Bronzové umiestnenie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art., Lucia Bielik, DiS. art., Mgr. art. Michaela Majer, Mgr. Katarína Melicherčíková

*

2. medzinárodná klavírna súťaž InterComp, Banská Bystrica

Filip Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

1. medzinárodná súťaž v komornej hre InterComp, Banská Bystrica

Gitarový orchester ZUŠ Jána Cikkera – 3. miesto

Deborah Gažová, Roman Hudec, Jakub Tobias Kotačka, Pavol Mesík, Andrej Parilla,

Martina Vančová, Martin Veljačik, Hugo Vilhan

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová, Mgr. art. Martin Javorčík

*

Október 2023

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – Piano v modernom rytme, Bojnice

Andrej Filín – Strieborné pásmo

Sofia Holosová, Andrej Filín – 2. miesto Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.

*

19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti EX LIBRIS, Hlohovec

Lukáš Fekete – 1. miesto

Milica Antic – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Viliam Oravec – Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

*

September 2023

15. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – Cesty za poznaním minulosti, Banská Bystrica

Zuzana Matejková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, Dolný Kubín

Viktória Belková – Strieborné pásmo

Lucia Kapustová – Strieborné pásmo

Alex Marec – Bronzové pásmo

Félix Štelcl – Čestné uznanie

Pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Sophia Mária Hegyiová – zlaté pásmo, kresba 

Hana Gurská – bronzové pásmo, fotografia

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Leo Šolc – Zlaté pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Úspechy v minulom školskom roku 2022/2023