Úspechy 2021 / 2022

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2021/2022

Srdečne oceneným blahoželáme!

*

Október 2021

18. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov, EX LIBRIS HLOHOVEC

Jakub Vician – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

September 2021

Celoštátna prehliadka XXVI. Gorazdove organové dni

Katarína Felixová – účinkovanie na prehliadke

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Úspechy v minulom školskom roku 2020/2021