Úspechy 2021 / 2022

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2021/2022

Srdečne oceneným blahoželáme!

Máj 2022

Celoslovenská klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2022, Banská Štiavnica

Ema Svitková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dana Miklošová

*

Apríl 2022

67. Hviezdoslavov Kubín celoštátne kolo (október 2021), Dolný Kubín

Barbora Balážová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

68. Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, Banská Bystrica

Barbora Balážová – Postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

68. Hviezdoslavov Kubín regionálne kolo, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica 2022, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

VII. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2022

Jana Huťková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

Celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Országha, Kremnica

Samuel Benedikt Minka – Zlaté pásmo

Ivan Prievalský – Zlaté pásmo

Ľuboslava Jasenčáková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyukova

*

11. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve PINK SONG 2022, Zvolen

Nela Hyriaková – Zlaté pásmo a cena za mimoriadnu interpretáciu slovenskej skladby

Tereza Holíková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Terézia Budayová – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Diana Chválová – Strieborné pásmo

Ema Koštialová – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. et Mgr. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

Benjamín Košík – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miriama Trembáčová

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

*

Celoslovenská súťažná prehliadka vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ – Talent Revúca 2022

Filip Prievalský – 1. miestoLaureát súťaže

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská výtvarná a spevácka súťaž Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie 2022, Banská Štiavnica

Pavol Chovan – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. et Mgr. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Okresné kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2022

Zuzana Matejková – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

Tereza Martincová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

Elizabeth Lalíková – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

Diana Kordíková – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka, Žilina

Tadeáš Košík – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Miriama Trembáčová

*

Marec 2022

68. Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo), Banská Bystrica

Adam Drozdík – Postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

27. Husľová dielňa Žilina

Ivan Prievalský – 3. miesto

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyukova

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

*

Január 2022

Výtvarná súťaž pre deti a mládež – Pohľadnica k Vianociam 2, Rimavská Sobota

Hana Vašková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež – Bienále portrétu Košice 2021

Nina Poboriová – Čestné uznanie

Ema Kampczyk – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

December 2021

18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

EX LIBRIS HLOHOVEC

Jakub Vician – Čestné uznanie

výtvarná práca použitá na novoročnom prianí EX LIBRIS

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

22. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň – Poľsko 2021

Ema Pavlovičová – ocenená a vystavená práca

Kristína Mozolíková – vystavená práca

Ivana Považanová – vystavená práca

Michaela Boháčiková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Martin Vavrek – vystavená práca

Johanka Cochová – vystavená práca

Gréta Žáková – vystavená práca

Bianka Klačková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD.

Ema Paulínyová – ocenená a vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

November 2021

30. ročník Celoslovenskej súťaže v speve modernej piesne – Hviezdička 2021, Košice

Nela Hyriaková – postup do finále

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová

*

I. Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže Púchovské parafrázy, Púchov

Lucia Astalošová – 1. miesto

Nella Švantnerová – Cena poroty a Čestné uznanie poroty

Lucia Klimentová – Cena Romana Hvizdáka

Patrick Lucas Krahúnek – Cena Romana Hvizdáka

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

20. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2021“, Nižná

Dominika Orságová1. miestoLaureát v hre na drevených dychových nástrojoch

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anton Prievalský

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná husľová súťaž „PRIME VIOLIN II.“, Banská Bystrica

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Ivan Prievalský – diplom účastníka

Samuel Benedikt Minka – diplom účastníka

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Október 2021

18. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov, EX LIBRIS HLOHOVEC

Jakub Vician – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

September 2021

Celoštátna prehliadka XXVI. Gorazdove organové dni

Katarína Felixová – účinkovanie na prehliadke

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Úspechy v minulom školskom roku 2020/2021