Úspechy 2011

logoPrehľad úspechov študentov ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica za rok 2011

Čarovná flauta 2011, celoslovenská súťaž v hre na zobcovú flautu a drevené dychové nástroje – Nižná

MICHAELA TURCEROVÁ – 1. miesto, absolútny víťaz súťaže

pedagogické vedenie Mgr.art. Martin Hanzely, klavírna spolupráca Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD.

EVA SEGEČOVÁ – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Anna Izakovičová, klavírna spolupráca Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Bystrická improliga – 15. ročník v divadelnej improvizácii – Banská Bystrica

Družstvo FUKUŠIMA ZUŠ J. Cikkera – 1. miesto

Pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ  – Bratislava

ZUZANA PEŤKOVÁ – zlaté pásmo

VLADIMÍR SLÁVIK – zlaté pásmo

Pedagogické vedenie Margita Chupáčová, klavírna spolupráca Viera Horváthová

Súťažná prehliadka v speve populárnych piesní POP BB 2011

SOŇA SÝKOROVÁ  – 2. miesto

Pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová, klavírna spolupráca Mgr. art. Martin Kašša

Peace   Poster  Contest – 7. ročník celoslovenského kola  medzinárodnej celosvetovej súťaže stvárnení mierového plagátu

MARTINA ŽABKOVÁ – 2. miesto

Pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

KATKA KARELOVÁ – 3. Cena

Pedagogické vedenie Mgr. Olívia Šipkovská

13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC

MILAN ŠAJGAL – 1. miesto

VIKTOR MURGAŠ – Cena členky poroty Blanky Votavovej

EMA HREHOVÁ –  Čestné uznanie

Žiaci pracujú pod pedagogickým vedením Mgr. Vlasty Vargicovej

Pridaj komentár