Úspechy 2022 / 2023

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2022/2023

Srdečne oceneným blahoželáme!

November 2022

23. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganini, Bratislava

Liliana Miklošíková – 3. miesto

Ivan Prievalský – 2. miesto

Samuel Minka – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyukovádiplom za klavírny sprievod

*

Medzinárodná klavírna súťaž – Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem

Filip Prievalský – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

12. ročník gitarovej súťaže s celoslovenskou účasťou – Prievidza 2022

Martina Vančová – 2. miesto v zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

*

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2022, Bratislava

Andrej Miklošík – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

klavírna spolupráca – Helena Miklošíková

*

Krajská výberová prehliadka na XXIX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2022, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Medzinárodná detská výtvarná súťaž Zlatý drak, Ružomberok

Šimon Húska – Cena poroty

Daniela Kubandová – Čestné uznanie

Zoe Saksová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Ema Pivková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

*

21. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Always Green, Always Blue

Toruň 2022 (Poľsko)

Matej Čertík – vystavená práca

Siamphet Sawasdipol – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Lucia Astalošová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Patrícia Novýsedláková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Október 2022

Celoslovenská recitačná súťaž (finále) – Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

13. ročník súťažnej tanečnej prehliadky My Dance 2022, Myjava

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 1. miesto, show dance – Mary Poppins

pedagogické vedenie – Mgr. art. Michaela Majer

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 2. miesto, scénický tanec – Modlitba za vodu

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art.

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 2. miesto, choreografia – Woman

pedagogické vedenie – Lucia Bielik, DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi 2022, Bratislava

Filip Lacko – 2. miesto

Sara Minková – 3. miesto

Yelizaveta Zhurauliova – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

21. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava v sólovej hre na husliach

Filip Frgelec – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová

*

September 2022

Výtvarná výzva pre žiakov ZUŠ na tému „Život v pralese“, Zvolen

Ronald Čeman – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Sofia Červenková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Úspechy v minulom školskom roku 2021/2022