Úspechy 2022 / 2023

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2022/2023

Srdečne oceneným blahoželáme!

Jún 2023

Medzinárodná klavírna súťaž Telenty pre Európu, Dolný Kubín

Filip Prievalský – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Medzinárodná husľová súťaž Telenty pre Európu, Dolný Kubín

Egon Hollý – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá struna“ v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení, Detva

Ľuboslava Jasenčáková – Zlaté pásmo a Víťaz kategórie

Damián Kapala – Zlaté pásmo

Samuel Minka – Zlaté pásmo a Víťaz kategórie

Ivan Prievalský – Zlaté pásmo, Víťaz kategórie a Cena primátora mesta Detva

Egon Hollý – Zlaté pásmoCena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby

Samuel Minka a Egon Hollý – Zlaté pásmo (komorná hra)

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

Sofia Sapronová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

*

Máj 2023

Literárna súťaž Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci

Katarína Kubeková – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

Regionálna recitačná súťaž Sládkovičova lipa 2023, Hrochoť

Katarína Kubeková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

VII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV VII, Kežmarok

Alžbeta Ujhelyiová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Výtvarná súťaž – Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2023, Rajec

Matej Krnáč – Špeciálna cena riaditeľa školy

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Kristína Dovalová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Celoštátna literárna a výtvarná súťaž pre deti a mládež – Dúha 2023, Stará Ľubovňa

Lucia Šurianská – 1. miesto

Simon Moravčík – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

19. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov, EX LIBRIS HLOHOVEC

Viliam Oravec – Ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Daniela Balážová

Lukáš Fekete – Ocenená práca

Milica Antic – Ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri – Detský hudobný festival Jána Cikkera 2023, Banská Bystrica

Ela Šullová – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Peter Sochuľák

Andreas Badinský – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Klára Batková – Bronzové pásmo

Yelizaveta Zhurauliova – Bronzové pásmo

Emília Račiaková – Strieborné pásmo

Sara Minková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

Lucia Šajgalíková – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dominik Haliarský, DiS. art.

Matúš Klima – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Viera Horváthová, DiS. art.

*

Regionálna súťaž v hre na klasickej gitare PINK STRINGS 2023, Zvolen

Roman Hudec – Zlaté pásmoAbsolútny víťaz v II. kategórii

Pavol Mesík – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

Richard Rusnák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Martin Javorčík

Peter Néč – Bronzové pásmo

Lukáš Gregor – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Marek Segeč, DiS. art.

*

Klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2023, Banská Štiavnica

Sofia Mularčík – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Bc. Jana Sršňová, DiS. art.

*

Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara 2023, Smižany

Martina Vančová – Strieborné pásmo

Roman Hudec – 2. miesto v Zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

Richard Rusnák – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Martin Javorčík

*

Celoslovenská výtvarná súťaž Maľovaná ZUŠ-ka 2023, Banská Bystrica

Cena Stredoslovenskej galérie

Natália Dolňanová – Cena Stredoslovenskej galérie

Pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Cena EX AEQUE

Peter Strmeň – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Alžbeta Koreňová – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Alžbeta Ujhelyiová – Cena EX AEQUE

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Zlaté pásmo

Solomia Gryshchuk, Zojka Kolačná, Martin Vanko, Saphira Damerdjioui

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Félix Štelcl, Alica Gajdošová, Hana Úradníčková 2x, Tamara Ferencová, Natália Murgašová, Alžbeta Jakubčová, Natália Dolňanová, Peter Strmeň, Kristína Dovalová, Christian Eiben, Ivana Považanová

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Ema Masárová, Alžbeta Koreňová

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

Tamara Urbanová, Sofia Červenková, Elizabeth Mia Čanecká, Gréta Balková

pedagogické vedenie –  Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Hana Rusková, Ján Lupták

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Alžbeta Ujhelyiová

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

*

Apríl 2023

VII. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2023

Jana Huťková – Zlaté pásmo

Diana Goláňová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Hana Hudáková – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

7. ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa ZUŠ v hre na dvoch klavíroch, Brezno

Dorota Stanislavová, Natália Piliarová – Zlaté pásmo

Matej Stanislav, Daniel Buday – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Miroslava Miklošková, DiS. art.

*

Súťaž v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve PINK SONG 2023, Zvolen

Nela Hyriaková – Zlaté pásmo

Daniela Kminiaková – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Aneta Kubincová – Zlaté pásmo

Ela Šullová – klavírna spolupráca

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

Johanka Šávoltová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Ema Koštialová – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

Nicol Vajdová – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Diana Budinská, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

*

13. ročník celoslovenskej husľovej súťaže Rudolfa Országa, Kremnica

Ľuboslava Jasenčáková – Strieborné pásmo

Liliana Miklošíková – Strieborné pásmo

Samuel Minka – Strieborné pásmo

Ivan Prievalský – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

Egon Hollý – Zlaté pásmo

*

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2023, Banská Bystrica

Amalia Lattová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

Tereza Martincová – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Ďuríková Barjaková

Noel Dorniak – Ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

*

Okresné kolo 69. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Alžbeta Ševčíková – postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Regionálne kolo 69. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Alžbeta Ševčíková – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2023

Filip Prievalský – 5. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

IX. ročník nesúťažnej prehliadky komornej a orchestrálnej hry, Brezno

Komorné zoskupenie ZUŠ Jána Cikkera – Cena poroty

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – MgA. Marcel Kapala

Emília Račiaková – Cena poroty za najlepšiu korepetíciu

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

15. Medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v sólovej hre na keyboard, Považská Bystrica

Martin Moncoľ – Strieborné pásmo

Pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

Marec 2023

Kvalifikačné tanečné súťaže na Grand Finále Showtime Dance 2023, Levice

Choreografia: Bábika – Zlaté umiestnenie (klasický tanec, balet – sólo)

Choreografia: Women – 2. miesto (contemporary – formácie)

Choreografia: Modlitba za vodu – 2. miesto (moderné tance, jazz – formácie)

Choreografia: Kúzelná Mary – 2. miesto (moderné tance, jazz – skupiny)

Choreografia: Vidlik – Bronzové umiestnenie (contemporary – skupiny)

Choreografia: Čínsky tanec – Bronzové umiestnenie (klasický tanec, balet – duo/trio)

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art., Lucia Bielik, DiS. art., Mgr. art. Michaela Majer, Mgr. Katarína Melicherčíková

*

69. Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Súťaž v umeleckom prednese poézie Kováčova Bystrica, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar 2023, Kysucké Nové Mesto

Tadeáš Košík – Zlaté pásmo

Simona Bystrianska – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

Mia Sofia Brhlíková – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

Saskia Anna Výberčiová – Bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Diana Budinská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Peter Sochuľák

*

Medzinárodná husľová súťaž „ O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín

Ľuboslava Jasenčáková – 2. miesto

Ivan Prievalský – 2. miesto

Samuel Minka – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

Egon Hollý – 2. miesto

*

23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ – Stančekova Prievidza 2023

Terézia Budayová – 2. miesto v Zlatom pásme

Mária Budayová – Zlaté pásmo

Emily Budayová – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art

klavírna spolupráca – Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.

Pavol Chovan – 2. miesto v Zlatom pásme

Diana Chválová – 3. miesto v Zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicová

klavírna spolupráca – Mgr. Michaela Kürti, PhD.

*

Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – My sme malí divadelníci 2023

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Február 2023

Súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského, Banská Bystrica

Soňa Muchová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Katarína Baranyai

*

December 2022

Medzinárodná Ex Libris súťaž – Litovské gotické umenie: Úvaha o estetike a fenoménoch Trakai, Litva

Alžbeta Galvánková – Diplom

Izabela Magáňová – Diplom

Noemi Vaníková – Diplom

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

III. Medzinárodná husľová online súťaž „PRIME VIOLIN“, Banská Bystrica

Ivan Prievalský – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

November 2022

23. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganini, Bratislava

Liliana Miklošíková – 3. miesto

Ivan Prievalský – 2. miesto

Samuel Minka – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyukovádiplom za klavírny sprievod

*

Medzinárodná klavírna súťaž – Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem

Filip Prievalský – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

12. ročník gitarovej súťaže s celoslovenskou účasťou – Prievidza 2022

Martina Vančová – 2. miesto v zlatom pásme

pedagogické vedenie – Mgr. art. Kristýna Burianová

*

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2022, Bratislava

Andrej Miklošík – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

klavírna spolupráca – Helena Miklošíková

*

Krajská výberová prehliadka na XXIX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2022, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Medzinárodná detská výtvarná súťaž Zlatý drak, Ružomberok

Šimon Húska – Cena poroty

Daniela Kubandová – Čestné uznanie

Zoe Saksová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Ema Pivková – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Lucia Demuthová

*

21. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Always Green, Always Blue

Toruň 2022 (Poľsko)

Matej Čertík – vystavená práca

Siamphet Sawasdipol – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Lucia Astalošová – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Patrícia Novýsedláková – vystavená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

*

Október 2022

Celoslovenská recitačná súťaž (finále) – Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

13. ročník súťažnej tanečnej prehliadky My Dance 2022, Myjava

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 1. miesto, show dance – Mary Poppins

pedagogické vedenie – Mgr. art. Michaela Majer

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 2. miesto, scénický tanec – Modlitba za vodu

pedagogické vedenie – Mgr. art. Iveta Rašková, Janka Lašutová, DiS. art.

ZUŠ Dance ZUŠ J. Cikkera – 2. miesto, choreografia – Woman

pedagogické vedenie – Lucia Bielik, DiS. art.

*

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klaviristi 2022, Bratislava

Filip Lacko – 2. miesto

Sara Minková – 3. miesto

Yelizaveta Zhurauliova – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

21. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava v sólovej hre na husliach

Filip Frgelec – Strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Dušan Radič

klavírna spolupráca – Mgr. Anna Turzová

*

September 2022

Výtvarná výzva pre žiakov ZUŠ na tému „Život v pralese“, Zvolen

Ronald Čeman – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Vanda Babjaková

Sofia Červenková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Úspechy v minulom školskom roku 2021/2022