Úspechy 2013

logo

Prehľad úspechov študentov ZUŠ J. Cikkera za rok 2013 

 

5. ročník súťaže Gitarová Prievidza 2013

Adam Bulla – strieborné pásmo

pedagogické vedenie Mgr. Miroslav Greguška

Tanec v srdci – 8. ročník celoslovenskej fotosúťaže v Trstenej

Lukrécia Chrenková  – 3. miesto

Margita Chupáčová. Monika Švárna

celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ, Bratislava

Zuzana Peťková – zlaté pásmo

Natália Čúniková – strieborné pásmo

Vladimír Slávik – strieborné pásmo

pedagogické vedenie Margita Chupáčová, klavírny sprievod Natalia Serdyukova

Margita Chupáčová – diplom za vzornú prípravu žiakov

Natalia Serdyukova – diplom za klavírny sprievod žiakov

Dni Miloša Ruppeldta, 5. ročník súťaže v komornej hre pre klavírne duá, Bratislava

Lívia Búliková, Samuel Búlik – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Miroslava Miklošková

Prehliadka školských hudobných telies v interpretácii hudobných žánrov v štýle pop, rock, jazz, Nováky

SWINGOVÝ ORCHESTER ZUŠ Jána Cikkera – 1. MIESTO

Dirigent – Dušan Kozák

26. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby, Divertimento musicale, krajské kolo, Rimavská Sobota

KOMORNÝ ORCHESTER ZUŠ Jána Cikkera  – STRIEBORNÉ PÁSMO

Dirigent – Jozef Farkaš

Bojnická perla 2013, Bojnice

SOŇA SÝKOROVÁ  – STRIEBORNÉ PÁSMO

RADKA BLAHOVÁ – DIPLOM

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Slávik Slovenska  2013, Banská Bystrica

JOHANKA ŠÁVOLTOVÁ  – 1. MIESTO – krajské kolo

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Hudobný festival Ivana Ballu, časť Klavírna Orava Kláry Havlíkovej  2013

Dolný Kubín

ŽOFIA VIGAŠOVÁ  – 1. MIESTO, 2. kategória sólo

ALŽBETA KRESTIANKOVÁ – 2. MIESTO, 1. katgória sólo

ALŽBETA KRESTIANKOVÁ, MATEJ KRESTIANKO – 2. MIESTO

kategória štvorručná hra

pedagogické vedenie Natalia Serdyukova, Mgr. Magdaléna Franková

Hudobný festival Ivana Ballu, časť Husľové talenty 2013, Nižná

VIKTÓRIA STRELCOVÁ – 2. MIESTO

pedagogické vedenie PaedDr. Zdena Šimigová

klavírna spolupráca  Mgr.art. Peter Špilák PhD.

Piano v modernom rytme 2013, Bojnice

TOMÁŠ PARIŽEK – STRIEBORNÉ PÁSMO, 1. kategória

RICHARD PAVČÍK – STRIEBORNÉ PÁSMO, 3. kategória

DENISA JELÍNKOVÁ – STRIEBORNÉ PÁSMO, 3. kategória

KE TANG – BRONZOVÉ PÁSMO, 2. kategória

pedagogické vedenie Eva Sláviková, Alena Labudová

Schneiderova Trnava 2013, celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ

TOMÁŠ DANKO – STRIEBORNÉ PÁSMO

klavírny sprievod Mgr.art. Peter Špilák PhD.

pedagogické vedenie PaedDr. Zdena Šimigová

Piaty ročník  nesúťažnej prehliadky  žiakov ZUŠ v komornej hre, Brezno 2013

Komorný orchester ZUŠ Jána Cikkera

DIPLOM riaditeľky ZUŠ Brezno

DIPLOM za prínos a zachovanie komornej hry

Celoslovenský súťažný festival v tanečných choreografiách, Bojnice 2013

scénický tanec POVÍDEJ – 1. miesto /kategória malé formy/

scénický tanec ODPOVEDE – 2. miesto /kategória malé formy/

scénický tanec dospelí – DIPLOM

pedagogické vedenie  Mgr. Iveta Rašková, Janka Lašutová, Ľubomíra Holincová

EX LIBRIS  HLOHOVEC  – 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

ZUZANA MOJŠOVÁ – CENA

VIKTÓRIA VELTYOVÁ – CENA

pedagogické vedenie Mgr. Olívia Šipkovská

Pink Song 2013, spevácka súťaž vo Zvolene

JOHANKA ŠÁVOLTOVÁ  – ZLATÉ PÁSMO /kategória 1A/

LENKA KAPUSTOVÁ  – ZLATÉ PÁSMO /kategória 4B/

EMMA KOVÁČOVÁ  – ZLATÉ PÁSMO /kategória 2A/

SASKIA ANNA VÝBERČIOVÁ  – STRIEBORNÉ PÁSMO /kategória 1A/

DIANA NECPALOVÁ  – STRIEBORNÉ PÁSMO /kategória 2B/

VIKTÓRIA ACHBERGEROVÁ  – STRIEBORNÉ PÁSMO /kategória 3B/

ALŽBETA ŠÚROVÁ – BRONZOVÉ PÁSMO /kategória 1A/

VERONIKA SOLIVAJOVÁ – BRONZOVÉ PÁSMO /kategória 2A/

LAURA FOTOPULOSOVÁ – BRONZOVÉ PÁSMO /kategória 3B/

klavírny sprievod Mgr.art. Peter Špilák PhD., Renáta Jelínková

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová, Mgr.art. Diana Deáková, Mgr.art. Patrícia Solotruková

5. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského, Košice

DIANA NECPALOVÁ  – STRIEBORNÉ PÁSMO

klavírny sprievod Mgr.art. Zuzana Sochuľáková

pedagogické vedenie Mgr.art. Diana Deáková

Rozprávkové javisko 2013, krajská súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých BBSK

Divadlo ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica  – OCENENIE za dokumentárno-divadelný prínos v kontexte detského divadla inscenácie DAR

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Mládež spieva 2013, súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja

Detský spevácky zbor VODOPÁD  – ZLATÉ PÁSMO s pochvalou poroty

Dirigent: Mgr. Eva Lauková

Hviezdoslavov Kubín 2013, 59. ročník regionálne kolo

ROMANA KUBAŠČÍKOVÁ  – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

O Ponickú fujarku 2013, 31. ročník súťažnej prehliadky hudobného folklóru

JOHANKA ŠÁVOLTOVÁ  – 1. miesto /kategória 1.-4. ročník/

PETRA LENÁROVÁ  – 1. miesto /kategória 5.-9. ročník/

SASKIA VÝBERČIOVÁ  – 3. miesto /kategória 1.-4. ročník/

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Tajovského divadelné dni 2013, okresné kolo súťaže

DIVADLO ZUŠ J. CIKKERA BANSKÁ BYSTRICA – 1. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Maľovaná ZUŠka 2013, BanskáBystrica

ZVLÁŠTNA CENA

Samuel Búlik, 14 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Timotej Miškovič, 10 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Eva Beňačková

CENA EX AEQUE

Timea Mišutková, 12 rokov ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Monika Švárna

Dominik Peťko, 9 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Zlaté pásmo I. kategória

Jasmine Ridene 5 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Eva Beňačková

Olívia Šimončíková, 6 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Stanislava Jančová, 6 rokov,  ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Christián Eben, 5 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Artur Krištofek, 6 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Zlaté pásmo II. kategória

Linda Medveďová, 7 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr.Vanda Babjaková

Eva Hatalčíková, 8 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr.Vanda Babjaková

Eva Hatalčíková, 8 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr.Vanda Babjaková

Veronika Kostúrová, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Peter Sartoris, 10 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Miriam  Minková, 7 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Monika Švárna

Sára Copková, 8 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Zuzana Hrčková, 7 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Timotej Miškovič, 10 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Eva Beňačková

Zlaté pásmo  III. kategória

Kristína Kučerová, 14 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Hanka Dubovská, 12 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Alexia Hašková, 14 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Denisa Hudcovičová, 11 rokov, ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Lenka Furdíková, 12 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Patrícia Paučulová, 11 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Lukrécia Chrenková, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Monika Švárna

Zlaté pásmo IV. kategória

Veronika Šántová, 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Erik Snopko, 15 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Veronika Šántová, 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vlasta Vargicová

Marek Foltín , 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Katarína Bérešová, 17 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Husľová súťaž Rudolfa Országa 2013, 5. ročník súťaže v Kremnici

EVA JELÍNKOVÁ – čestné uznanie

klavírny sprievod Natalia Serdyuková, pedagogické vedenie Mgr.art. Dušan Radič

Vokálna jar 2013, 18. ročník speváckej súťaže v Kysuckom Novom Meste

Terézia Balleková – zlaté pásmo v II. kategórii

Terézia Herdová – zlaté pásmo v III. kategórii

Terézia Balleková, Terézia Herdová – Diplom za vhodný výber a naštudovnie skladby v komornom speve

klavírny sprievod – Mgr.art. Zuzana Sochuľáková

pedagogické vedenie Mgr.art. Lucia Kaššová

Tajovského divadelné dni 2013, okresné kolo súťaže

DIVADLO ZUŠ J. CIKKERA BANSKÁ BYSTRICA – 1. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Vesmír očami detí 2013, okresné kolo XXVIII. ročníka súťaže

DOMINIKA MARŠÁLEKOVÁ – Diplom a postup do celoslovenského roka

pedagogické vedenie Mgr. Vanda Babjaková

Vesmír očami detí 2013, okresné kolo XXVIII. ročníka súťaže

ZUZANA FILIPKOVÁ – Diplom a postup do celoslovenského roka

pedagogické vedenie Mgr. Olívia Šipkovská

Kováčova Bystrica 2013, okresné kolo súťaže

JURAJ BOLF – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

My sme mladí divadelníci 2013, regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorby

DIVADLO ZUŠ J. CIKKERA BANSKÁ BYSTRICA inscenácia DAR – 1. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Stančekova Prievidza 2013, 16. ročník súťažnej vokálnej prehliadky

DENIS BARI – zlaté pásmo – kategória A

DIANA NÁTANOVÁ – 1. miesto, zlaté pásmo – kategória B

PAVOL TUČEK – čestné uznanie – kategória B

klavírny sprievod – Natalia Serdyukova

pedagogické vedenie Mgr.art. Miroslava Mičicová, Mgr. Dana Štědroňová

Mladý violončelista Slovenska 2013, 11. ročník súťaže v Kežmarku

ALEXANDER BOTOŠ – 2. miesto

klavírny sprievod – Anna Turzová , pedagogické vedenie Jozef Kováč

6. celoštátna prehliadka keyboardistov v Považskej Bystrici

KLÁRA RYBÁROVÁ – bronzové pásmo

DAŠA NEMCOVÁ, LEA ZACHAROVSKÁ – strieborné pásmo – v kategórii komorná hra

pedagogické vedenie Mgr.Zlatica Rebová

Hviezdoslavov Kubín 2013, 59. ročník, regionálne kolo súťaže

LUCIA BEČKOVÁ – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Peace Poster Contest 2013 ,8. ročník celoslovenského kola medzinárodnej celosvetovej súťaže v stvárnení mierového plagátu

ERIKA KRÁLIKOVÁ – 2. miesto

JAKUB TUČEK – 3. miesto

pedagogické vedenie Mgr. Vlasta Vargicová

Šaliansky Maťko 2013, okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí

JÁN KĽAČAN – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Hviezdoslavov Kubín 2013, obvodné kolo 59. ročníka súťaže

JURAJ BOLF – DIPLOM a postup do regionálneho kola

pedagogické vedenie Mgr.art. Boris Kováč

Druhý ročník okresnej súťaže v hre na keyboarde , Brezno

KLÁRA RYBÁROVÁ – 2. miesto

pedagogické vedenie Mgr.Zlatica Rebová

Pridaj komentár