Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity, racionálneho myslenia.

Prepracovaná metodika výučby so zreteľom na individuálny prístup k žiakovi, možnosť rozšíreného štúdia pre nadpriemerne talentovaných žiakov, široká ponuka hudobného zamerania:

  • klávesové nástroje (klavír, organ, keyboard, akordeón),
  • dychové nástroje (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, pozauna),
  • strunové nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, gitara – klasická, elektrická, basová),
  • bicie nástroje,
  • sólový a zborový spev –  3 spevácke zbory,
  • sláčikový orchester – zábavný orchester – komorné zoskupenia rôznych hudobných žánrov – bohatá produkcia koncertných vystúpení – účasť na hudobných festivaloch a súťažiach na Slovensku i v zahraničí

Spevácke zbory:

Inštrumentálne zoskupenia: