Úspechy 2020 / 2021

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 2020 / 2021

*

Jún 2021

Medzinárodná klavírna súťaž „Klavírne talenty pre Európu“, Dolný Kubín

Filip Lacko – 2. miesto

Filip Prievalský – 2. miestoCena za prevedenie diela skladateľa 21. storočia (vlastné kompozície)

pedagogické vedenie – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

67. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Vladimíra Malčeková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Jún 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž Fullova Paleta 2021, Ružomberok

Dominik Belopotočan – 1. miesto

Deborah Gažová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

*

13. medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard, Považská Bystrica

Michal Siman – strieborné pásmo

Martin Moncoľ – bronzové pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.

*

Celoslovenská gitarová online súťaž LA GUITAROMANIE 2021, Martin

Martina Vančová – zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Viktória Didičová

*

67. Hviezdoslavov Kubín, Banská Bystrica

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Umelecká súťaž – vo vlastnej literárnej tvorbe v poézii Kováčova Bystrica, Banská Bystrica

Karin Sabolová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

Máj 2021

48. Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice (ČR)

Dorota Golhová – Čestné uznanie

Agáta Švecová – Čestné uznanie

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž v hre na sláčikových nástrojoch

Nitrianska Lutna 2021, Nitra

Ľuboslava Jasenčáková – 2. miesto

Ivan Prievalský – 1. miesto

Samuel Benedikt Minka – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

XVII. ročník umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy

„Kováčova Bystrica 2021“, Banská Bystrica

Erik Rusko – Laureát súťaže

Barbora Balážová – 1. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Boris Kováč

*

10. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve

PINK SONG 2021, Zvolen

Nela Hyriaková – zlaté pásmo

Tereza Holíková – strieborné pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.

*

Apríl 2021

XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, okresné kolo

Peter Chalupek – postup do celoslovenského kola

Damián Lubellan – postup do celoslovenského kola

Nina Kubišová – postup do celoslovenského kola

Samuel Mojžita – postup do celoslovenského kola

Timea Kuňáková – postup do celoslovenského kola

Lea Lapínová – postup do celoslovenského kola

Jasmine Ridene – postup do celoslovenského kola

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Február 2021

Celoslovenská výtvarná súťaž Galérie mesta Bratislavy „Umenie zblízka 8“, Bratislava

Jakub Haluška – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Hana Vašková – ocenená práca

Hana Ťavodová – práca uverejnená v katalógu k projektu Umenie zblízka 8

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*

Január 2021

19. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2020“, Nižná

Dominika Orságová – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Anton Prievalský

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

December 2020

Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež Vyšehradská štvorka – V4: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko (Poľský inštitút v Bratislave)

Paulína Čadeková – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

*

I. medzinárodná husľová súťaž „PRIME VIOLIN“, Banská Bystrica

Ľuboslava Jasenčáková – 3. miesto

Ivan Prievalský – 2. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. art. Evgenia Prievalská

klavírna spolupráca – Mgr. art. Natália Serdyuková

*

November 2020

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbal žiakov ZUŠ, Cimbalový Prešporok 2020, Bratislava

Andrej Miklošík – Zlaté pásmo

pedagogické vedenie – Mgr. art. Ján Šufliarský

klavírna spolupráca – Helena Miklošíková

*

Október 2020

Medzinárodná výtvarná súťaž XXI. Žitnoostrovské pastelky, Dunajská Streda

Olívia Országová – Zlatá medaila, víťazná práca

Lilly Ťažká – Zlatá medaila, víťazná práca

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD. – Diplom za vysoko odbornú prípravu mladých výtvarníkov a zaslanie jedinečných kolekcií výtvarných prác do súťaže

*

Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže „Malé grafické formy“ 2020, Vrútky

Marcel Kajba – Mimoriadna cena

Laura Blahová – práca uverejnená v bulletine

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

Zoja Gajdošová – 2. miesto

Ivana Považanová – 3. miesto

pedagogické vedenie – Mgr. Jozefína Krnáčová

Nina Grešová – 3. miesto

Jasmine Mikulová – Cena riaditeľa ZUŠ J. Kafendu, Vrútky

Zara Ďurečková – práca uverejnená v bulletine

Martin Vavrek – práca uverejnená v bulletine

pedagogické vedenie – Mgr. Eva Beňačková, PhD.

Marianna Kasová – práca uverejnená v bulletine

pedagogické vedenie – Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

ZUŠ Jána Cikkera – Cena riaditeľa OÚ Žilina

*

September 2020

Medzinárodná Výtvarná súťaž „Ja a Coronavírus“, Dunajská Streda

Matej Kubiš – ocenená práca

pedagogické vedenie – Mgr. Monika Barjaková

*