Výsledky Maľovaná ZUŠ-ka 2023

Hlavná cena

Damián Poliak – 5 r., SZUŠ Turany

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková DiS

Cena predsedu poroty

Silvia Jonáková, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

Zvláštna cena

Emma Haring, 9 rokov, ZUŠ Holič

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Cena Stredoslovenskej galérie

Natália Dolňanová, 15 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Ceny EX AEQUE

Patrícia Ballayová , 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Nadežda Snováková, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Eva Šprláková

Alica Sára Lichá – 7.r., SZUŠ Ladon,

Pedagóg: Alexandra Puchovská

Tomáš Hoferica, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Teodor Jenča, 8 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hriviková

Laura Hlavatá, 9 rokov, SZUŠ Turany

Pedagóg: Mgr. K.Rábeková DiS

Sofia Burdová, 16 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Otto Nagy

Yunji Shin, 8 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Peter Bonda – 6 r., SZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková DiS

Peter Strmeň, 12 rokov, , ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Anna Forgáčová – 6 r., ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

Melany Bodiová – 7 r., ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

Alžbeta Koreňová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Anna Somentálová – 7 r., ZUŠ Smižany

Pedagóg: Bohuslava Sagulová

Alžbeta Ujhelyová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr.Monika Ďuríková Barjaková

I. kategória – zlaté pásmo

Júlia Suchová – 6 rokov, SZUŠ Ladon, Bratislava

Pedagóg: Mgr. Michaela Helíková

Noele Remy Fiedor – 6 rokov, ZUŠ K.Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr.art. Eliška K. Skybová

Nina Slopovská – 7 rokov, ZUŠ Salvova, Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

Catalina Ameerah Houbová – 5 rokov, ZUŠ L.Arvaya el.p., Žilina

Pedagóg: Mgr.art. Vladimír Stacho

Solomia Gryshchuk – 6 rokov, ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Zojka Kolačná – 6 rokov, ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Mária Sofia Brisudová – 7 rokov, SZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková, DiS

Marek Boda – 6 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michalíková

Felix Štelcl – 7 r., ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Alica Gajdošová – 7 r., ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Alica Sára Lichá – 7.r., SZUŠ Ladon,

Pedagóg: Alexandra Puchovská

Emma Gregušková – 7r., ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Daniel Marček

Matej Varchol – 7r., ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Alexandra Pavlovská

Hana Úradníčková, 7r., ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Hana Úradníčková, 7r., ZUŠ J.C. Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Larisa Sebestyenová – 7r., ZUŠ Holíč

Pedagóg: Bc. J.Mikulášková

Sofia Smreková – 6 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Monika Šlampiaková

Alexandra Hoferová – 7 r., ZUŠ F. Španiho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hriviková

Anna Lubelcová – 7 r., SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Mgr. Veronika Kollárová

Anna Somentálová – 7 r., ZUŠ Smižany

Pedagóg: Bohuslava Sagulová

Bianka Rímeš – 6 r., ZUŠ Svätý Júr

Pedagóg: Mgr.art. Zuzana Flimelová

Sofia Belianská – 7 r., ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Mária Dorčíková

Liliana Šadžjan – 4 r, ZUŠ Bernolákova, Košice

Pedagóg: A. Andrejková

Sabina Jurčová – 7r., SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Mgr. Natália Marková

Alžbeta Isabella Siváková – 5 r. ZUŠ Humenné

Pedagóg: Ba Hons Silvia Varčová

Helenka Belancová – 5 r., SZUŠ Žilina

Pedagóg: Mária Poláčková

Michaela Stančíková – 6 r., SZUŠ Žilina

Pedagóg: Mária Poláčková

Peter Bonda – 6 r., SZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková DiS

Vanda Szabadosová – 7 r., ZUŠ F. Španiho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hrivíková

Melany Bodiová – 7 r., ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

Maia Čiešková – 7 r., SZUŠ Turany

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková

EmaMasárová – 7 r., ZUŠ J.C., Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Damián Poliak – 5 r., SZUŠ turany

Pedagóg: Mgr. Katarína Rábeková DiS

Mia Matúšková – 7.r., ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

Pedagóg: Jana Milatová

Slavomír Štrbák – 6 r., ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Eva Šprláková

Anna Forgáčová – 6 r., ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

Kristian Bašovský – 7 r., ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michalíková

II. kategória – zlaté pásmo

Natália Gabčová, 8 rokov, SZUŠ Tralaškola, Nitra

Pedagóg: Mgr. Robert Miček

Emma Haring, 9 rokov, ZUŠ Holič

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Sofia Danišková, 8 rokov, SZUŠ Turany

Pedagóg: Mgr. K.Rábeková Dis

Lilien Kasanická, 8 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Mgr. Martina Vozár

Nela Šoltýsová, 9 rokov, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Monika Šlampiaková

Teodor Jenča, 8 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hriviková

Nina Uhrínová, 10 rokov, ZUŠ Košice

Pedagóg: Mgr. Kvetoslava Ivanová

Richard Bednár, 10 rokov, ZUŠ J. Kresanka, Bratislava

Pedagóg: Jana Milatová

Martin Pekarčík, 8 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michalíková

Matúš Varga, 11 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

Patrícia Ballayová , 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Laura Hlavatá, 9 rokov, SZUŠ Turany

Pedagóg: Mgr. K.Rábeková DiS

Greta Kľučková, 8 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Ian Choi, 9 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Zuzana Kučeráková, 8 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Lucia Kampová, 11 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Lukáš Moravec, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Karin Trauvsková, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

Yunji Shin, 8 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

Tomáš Hoferica, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Timea Barčáková , 11 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Natália Daudová, 9 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Nadežda Snováková, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Eva Šprláková

Marian Šula, 10 rokov, ZUŠ Žarnovica

Pedagóg: Mgr. K. Bobišová Dis.art

Mária Bobríková, 9 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Anna Gajdošíková

Ema Beňová, 9 rokov, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky

Pedagóg: Mgr. Silvia Rešetárová

Tamara Urbanová, 8 rokov, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková PhD.

Martin Vanko, 10 rokov, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Sofia Červenková, 8 rokov, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková PhD.

Lea Bumbálová, 8 rokov, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Pedagóg: Ing. Anita Šebíková

Elizabeth Mia Čanecká, 11 rokov, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková PhD.

Matej Dobák, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Eva Šprláková

III. kategória – zlaté pásmo

Hana Rusková, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Patrik Filo, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

Marek Malík, 15 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Ján Lupták, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

Tamara Ferencová, 12 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Dárius Urban, 13 rokov, ZUŠ Smižany

Pedagóg: Mgr. Diana Mederiová

Mária Špirková, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Monika Šlampiaková

Natália Murgašová, 12 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Alžbeta Jakubčová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Alžbeta Ujhelyová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr.Monika Ďuríková Barjaková

Viktor Szokovácz, 14 rokov, ZUŠ Muvészeti Alapiskola Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. Beáta Veghová

Alžbeta Koreňová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Daniela Gombárová, 14 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Silvia Jonáková, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

Natália Dolňanová, 15 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Peter Strmeň, 12 rokov, , ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. J. Krnáčová

Saphira Damerdjioui, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Greta Balková, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková PhD.

Sofia Bodnárová, 14 rokov, ZUŠ Muvészeti Alapiskola Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. Beáta Veghová

IV. kategória – zlaté pásmo

Kristína Dovalová, 18 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Christián Eiben, 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Ivana Považanová, 16 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Sofia Burdová, 16 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Otto Nagy