Galéria Maľovaná ZUŠ-ka 2023

Hlavná cena

Damián Poliak – 5 r., SZUŠ Turany

Damián Poliak, 5 rokov, Koníky

Cena predsedu poroty

Silvia Jonáková, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Silvia Jonáková, 12 rokov

Zvláštna cena

Emma Haring, 9 rokov, ZUŠ Holič

Emma Haring, 9 rokov, Do rytmu

Cena Stredoslovenskej galérie

Natália Dolňanová, 15 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Natália Dolňanová, 15 rokov, Námestie

Ceny EX AEQUE

Patrícia Ballayová , 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Patrícia Ballayová, 11 rokov, Stromy

Nadežda Snováková, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Nadežda Snováková, 8 rokov

Alica Sára Lichá – 7.r., SZUŠ Ladon,

Alica Sára Lichá, 7 rokov, Rytmické cvičenie s paradajkou a balónom_

Tomáš Hoferica, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Tomáš Hoferica, 10 rokov, Maco

Teodor Jenča, 8 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Teodor Jenča, 8 rokov, Africký tanec

Laura Hlavatá, 9 rokov, SZUŠ Turany

Laura Hlavatá, 9 rokov, Zebra

Sofia Burdová, 16 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Sofia Burdová, 16 rokov, Rytmus farieb

Yunji Shin, 8 rokov, ZUŠ L. Árvaya, el. p., Žilina

Yunji Shin, 8 rokov

Peter Bonda – 6 r., SZUŠ Martin

Peter Bonda, 6 rokov, Páv

Peter Strmeň, 12 rokov, , ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Peter Strmeň, 12 rokov, Hudba

Anna Forgáčová – 6 r., ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Anna Forgáčová, 6 rokov, Leopard

Melany Bodiová – 7 r., ZUŠ Rimavská Sobota

Melany Bodiová, 7 rokov, Vesmírny poriadok

Alžbeta Koreňová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Alžbeta Koreňová, 14 rokov, Medvedík mýval

Anna Somentálová – 7 r., ZUŠ Smižany

Anna Somentálová, 7 rokov, V dave

Alžbeta Ujhelyová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Alžbeta Ujhelyová, 13 rokov, Rytmus všedných vecí

Zlaté pásmo 1. kategória

Zlaté pásmo 2. kategória

Zlaté pásmo 3. kategória

Zlaté pásmo 4. kategória