Zlaté pásmo 4. kategória Maľovaná ZUŠ-ka 2023

Kristína Dovalová, 18 rokov
Christián Eiben, 17 rokov, Rytmus I.
Christián Eiben, 17 rokov, Rytmus II.
Christián Eiben, 17 rokov, Rytmus III.
Ivana Považanová, 16 rokov
Sofia Burdová, 16 rokov, Rytmus farieb