Oznamy

Nástup do škôl od 3. mája 2021

  • Oznamy

Na základe rozhodnutia Ministra školstva SR a rozhodnutia Mesta Banská Bystrica sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica pre individuálne vyučovanie (okrem spevu a dychových hudobných nástrojov).