Home » Uncategorized » UPOZORNENIE K ŠÍRENIU INFEKČNÝCH OCHORENÍ

UPOZORNENIE K ŠÍRENIU INFEKČNÝCH OCHORENÍ

Aktualizované:

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

link na usmernenie

Vážení rodičia,

vyhlásením vedenia Mesta Banská Bystrica sa V našej Základnej umeleckej škole Jána Cikkera ruší vyučovanie od piatka 13. marca 2020 na päť dní. 

link na vyhlásenie

Ďalej budeme postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu.

Aktuálne informácie budeme pre Vás priebežne aktualizovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Vedenie školy

* * *

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vám odporúčame, aby deti, ktoré strávili jarné prázdniny v zahraničí (v oblastiach s výskytom tohto ochorenia)  zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a zamestnancov školy. Zároveň Vás žiadame, aby ste túto skutočnosť oznámili triednym učiteľom.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

Vedenie školy

Dôležité odkazy:

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Comments are closed.