Home » Uncategorized » Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje a zverejňuje

výzvu

na voľby členov Rady školy pri ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.

Kto má záujem pracovať v rade školy – za rodičov žiakov školy, prosíme aby sa prihlásil, alebo navrhol kandidáta(spolu s jeho písomným súhlasom na voľby členov Rady školy a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o GDPR) u riaditeľa školy do 15. septembra 2020.  

Kandidáti budú zverejnení na webovej stránke školy dňa 16. septembra 2020.

Voľby do rady školy – za rodičov žiakov školy, sa uskutočnia tajným hlasovaním (hlasovací lístok bude k dispozícií v tlačenej podobe na sekretariáte školy), dňa 17.septembra 2020, v čase od 13:00 do 18:00 hod. na sekretariáte školy.      

Comments are closed.