Home » Škola » Detský umelecký festival » Detský hudobný festival Jána Cikkera

Detský hudobný festival Jána Cikkera

Detský hudobný festival Jána Cikkera  – Detská interpretačná súťaž (ďalej len „DIS“) ako súčasť festivalu poskytuje priestor na prezentáciu žiakov I. a II. stupňa základného štúdia ZUŠ.

Rozširuje obzor poznávania,je inšpiráciou do ďalšej práce  a príležitosťou porovnávať úroveň a vyspelosť jednotlivých interpretov.

Podnetné sú stretnutia pedagógov, osobné kontakty a priateľstvá, vzájomná výmena skúseností z pedagogickej praxe i odborné semináre.

 

 

    • Prihláška sólová hra na akordeóne
    • Prihláška komorná hra na akordeóne
 
    • Čestné vyhlásenie
 
    • Prihláška – stravovanie ubytovanie

*

*

*