Home » Štúdium » Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ Jána Cikkera a to  PÍSOMNOU  FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľovi školy, k 2. polroku školského roka, alebo na konci školského roka.