Výsledky Maľovaná ZUŠ-ka 2017

 

MZ 17 a+

*

 

MZ 17 b1

MZ 17 b 2

 

Hlavná cena

Cyril Zavarský, 9 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

Cena predsedu poroty

Daniel Švento, 6 rokov, SZUŠ Jánoš

Pedagóg: Bc. Silvia Fábryová

Zvláštna cena

Kolekcia grafiky ZUŠ Martin

Timotej Vaňko, 10 rokov, ZUŠ Martin

Kamila Vilma Sedláčková, 10 rokov, ZUŠ Martin

Klára Sanigová, 8 rokov, ZUŠ Martin

Barbora Bojnická, 10 rokov, ZUŠ Martin

Kristián Jambor, 12 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

Barbora Tkáčová, 12 rokov, ZUŠ Martin

Radoslav Kamenický, 12 rokov, ZUŠ Martin

Anna Šáryová, 12 rokov, ZUŠ Martin

Alžbeta Cáliková, 12 rokov, ZUŠ Martin

Richard Szalay, 12 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. art. M. Kokoška

Ceny EX AEQUE

 

Daniel Sládeček, 5 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Petra Poláková, 8 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

Dominik Medveď, 18 rokov, (svetlo)  ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

Dominik Medveď, 18 rokov, (architektonický návrh)

ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

Tereza Bogárová, 16 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Z. Baranovič Janíčková

Tomáš Martvoň, 6 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: neuvedený

Monika Malíková, 16 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Tina Imreová, 11 rokov, SZUŠ Lučenec

Pedagóg: Mgr. Eva Dvorská

Boris Varga, 7 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. A. Pavlovská

Timotej Ondrejíčka. 7 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Jana Rojíková

Sára Hanáková, 5 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Hana Petlušová, 6 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Martin Halaj, 8 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Gregor Valentovč, 10 rokov, ZUŠ Stupava

Pedagóg: Mgr. Martina Kolembusová

Alan Lokšík, 9 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. Eugen Finkei

Kolektív žiakov – kolekcia fotografií, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

 

 1. kategória – zlaté pásmo

 

Miriam Chudá, 7 rokov, CZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany

Pedagóg: Xénia Rigová

Adela Majerčáková, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Ela Nahalková, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Jasna Slávik, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Jana Vaksmundská

Magdaléna Remišová, 7 rokov, SZUŠ Jánoš

Pedagóg: Mária Jánošová

Klára Kočišová, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Eva Šprláková

Peter Šulej, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: neuvedený

Lúkaš Ferov, 6 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Katarína Šoltýsová, 6 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Janette Kubalová

Eliška Kubániková, 7 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Jozef Švikruha

Ján Križenecký, 6 rokov, SZUŠ Dotyk EP Martin, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Ľubica Podhorská

Lujza Jančová, 6 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

 

2. kategória – zlaté pásmo

 

Samuel Ferenc, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Eliška Bizoňová, 10 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Matej Galvánek, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Adela Tomášková, 11 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Peter Holub, 11 rokov, SZUŠ Pierrot, Námestovo

Pedagóg: Mgr. art. Ignác Kasan

Oliver Badura, 10 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Zlatica Lajčiaková

Gréta Trpišová, 11 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: I. Bohunická

Oliver Groman, 10 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Zuzana Chorogwická

Ema Šoltysová, 11 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Martin Banáš, 8 rokov, ZUŠ Stupava

Pedagóg: Mgr. art. Jana Machatová

Ema Máliková, 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Pedagóg: Katarína Haasová

Liana Staroňová, 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya EP Gaštanová, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Leitnerová

Mário Kráľ, 11 rokov, ZUŠ Rajec

Pedagóg: Mgr. Katarína Poláčeková

Dário Gašparík, 10 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

Juraj Púpova, 11 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

Samuel Klubert, 11 rokov, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Jana Vaksmundská

Karin Kapsdorferová, 11 rokov, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Pedagóg: Mgr. Ján Šoltés

Adrian Pelčák, 11 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Ondrej Štetz, 10 rokov, SZUŠ Lučenec

Pedagóg: Mgr. Eva Dvorská

Alena Popelášová, 9 rokov, ZUŠ Gelnica

Pedagóg: Mgr. Marcela Vilhanová

 

3. kategória – zlaté pásmo

 

Agáta Peťková, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Júlia Škodová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Dominika Badurová, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Peter Sartoris, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Matúš Patráš, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Kristína Mozolíková, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Kristián Kočiš, 12 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. Kvetoslava Ivanová

Michaela Velgosová, 14 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. art. Karol Petreš

Petra Lacová, 14 rokov, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Pedagóg: Mgr. Ján Šoltés

Veronika Tobisová, 12 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Miroslava Rezničáková, 13 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Ján Hamza, 15 rokov, SZUŠ Dotyk EP Martin, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Bc. Ľubica Podhorská

Sofia Šatníková, 13 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: PaedDr. Martin Horečný

Kristína Čiefová, 14 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: Dr. Igor Hanák

Michaela Morgensternová, 14 rokov, ZUŠ Stupava

Pedagóg: Martina Kolembusová

Kolektívna práca ZUŠ Holíč

Matúš Zabadal 12, Lucia Hýlková 13, Sofia Tokošová 13, Barbara Hýlková 13, Pavlína Chanečková 13, Natália Kamenistá 13

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Lea Nagyová, 13 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

Soňa Slížiková, 12 rokov, ZUŠ Tlmače

Pedagóg: Mgr. art. Andrea Harmadyová

Radka Dobiasová, 12 rokov, SZUŠ Fantázia, Svit

Pedagóg: Mgr. Michaela Kokoruďová

Ondrej Šereš, 12 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

Zuzana Gállyová, 15 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Pedagóg: Mária Jánošová

Zuzana Britaňáková, 12 rokov, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Simona Hladká, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

Martina Benková, 13 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Ján Meško

Martin Alman, 12 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

 

4. kategória – zlaté pásmo

 

Hana Galúsková, 17 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Z. Baranovič Janíčková

Klára Talianová, 16 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. Eva Kulhánková

Klára Madáková, 16 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Patrik Strnisko, 18 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. Milan Hanák

Viktória Herpayová, 16 rokov, CZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany

Pedagóg: Xénia Rigová

Veronika Šimorová, 19 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

Veronika Haviarová, 18 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Sára Sobotová, 16 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Gréta Magnová, 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Katarína Hadačová, 18 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

Pedagóg: Mgr. Jana Hradilová