20. február 2019, 17.00 hod.

VKS ZUŠ Jána Cikkera

KONCERT KLAVÍRNEHO ODDELENIA

ZUŠ Jána Cikkera