KONCERT VOJENSKEJ HUDBY BANSKÁ BYSTRICA A ŽIAKOV KONZERVATÓRIÍ

Milí rodičia, žiaci a priatelia hudby,

dovoľte nám srdečne vás pozvať na koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorý sa uskutoční v Štátnej opere v Banskej Bystrici o 17.00 hod. Koncert sa bude niesť v duchu podpory vzdelávania v oblasti hry na dychové hudobné nástroje.

Vstup na koncert je voľný, potrebná je iba registrácia cez QR kód, alebo napísať svoju účasť na e-mal: inspektor.bratislava@gmail.com

Registrácia cez QR: