Seminár hry na zobcovej flaute

  • Oznamy

Rodičovské združenie  pri ZUŠ  J. Cikkera  Banská Bystrica

pozýva  pedagógov hry na zobcovej flaute a ich žiakov na

SEMINÁR 

s lektorkou Mgr. art. Katarínou Dučai, ArtD.

Miesto konania: Základná umelecká škola Jána Cikkera Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č.6

Termín : 23. október 2023

Téma seminára: Základy techniky a diferencovanej artikulácie v hre na zobcovej flaute a jej praktické využitie v interpretácii barokovej hudby.

Predbežný harmonogram:

9.00 – 9.45 príchod účastníkov, zaplatenie účastníckeho poplatku

10.00 – 12.30 Prednáška a diskusia k téme s účastníkmi seminára

12.30 – 13.30 Prestávka na obed

13.30 – 16.30  Praktická časť  seminára 

Využitie poznatkov v interpretácii barokovej hudby na základe vopred dohodnutého notového materiálu

Otvorené hodiny prihlásených aktívnych účastníkov

Poplatky:  10€ pedagóg, 5€ žiak (pasívni aj aktívni účastníci)

Cestovné náklady a strava nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku. 

PRIHLÁŠKA

Prihlášky posielajte do 16.10. 2023

na adresu  anickaiz@zoznam.sk   s predmetom flautový seminár

Prihláseným účastníkom príde po uzavretí prihlášok e-mail s presným časovým harmonogramom a študijným notovým materiálom

Kontakt: sekretariát 048/285 80 31,  0903 320 785 – Mgr. Anna Izakovičová

Využite získanie odborných poznatkov a informácií v priateľskej atmosfére.

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art., riaditeľ školy