Harmonogram aktivít ZUŠ Jána Cikkera na apríl 2016

  • Oznamy
Výstava prác výtvarného oddelenia, žiakov p.uč. Mgr. Jozefíny Krnáčovej Vestibul a MKS ZUŠ Jána Cikkera apríl Výtvarný odbor
Účasť a ocenenie na celoslovenskej súťaži v prednese kresťanskej literatúry

…a Slovo bolo u Boha…

Spojená škola Svätej rodiny,

Gercenova 10, Bratislava

2.4. 2016 Literárno-dramatický odbor
Účasť a ocenenia na súťaži v prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo Komorná sála SOS,

Banská Bystrica

7.4. 2016 Literárno-dramatický odbor
Účasť a ocenenie na celoslovenskom súťažnom festivale tanca

Humenné – srdcom – pohybom

Dom kultúry v Humennom 8.- 9.4. 2016 Tanečný odbor
Účasť a ocenenie na husľovej súťaži Rudolfa Országa ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica 8.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenie na semifinále speváckej súťaže – Spievam po francúzsky ZUŠ Ladislava Árvaya,

Žilina

8.4. 2016 Hudobný odbor
Detský umelecký festival Jána Cikkera – časť Maľovaná ZUŠka

Hodnotenie a ocenenia

ZUŠ Jána Cikkera

Basnká Bystrica

9.4. 2016 Výtvarný odbor
Účasť a ocenenie na klavírnej súťaži

Rečou Klavíra

ZUŠ, Kysucké Nové Mesto 13.4. 2016 Hudobný odbor
Prehrávky na školský koncert

Hudobná mozaika z odkazu jubilantov

VKS ZUŠ Jána Cikkera 13.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenia na celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava 2016 ZUŠ M. Schneidera – Trnavského, Trnava 14.4. 2016 Hudobný odbor
Koncert štvorručnej a komornej hry ZUŠ Jána Cikkera,

VKS

14.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenia na celoslovenskej súťaži Galéria talentov v oblasti hra na hudobný nástroj Štátna vedecká knižnica,

Banská Bystrica

14.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenia na celoslovenskej husľovej súťaži Schneiderova Trnava 2016 ZUŠ M. Schneidera – Trnavského, Trnava 15.4. 2016 Hudobný odbor
Koncert ZUŠ Jána Cikkera

Hudobná mozaika z odkazu jubilantov

VKS ZUŠ Jána Cikkera 20.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenia na celoslovenskej husľovej súťaži v Brezne ZUŠ Brezno 21.4. 2016 Hudobný odbor
Sústredenie Detského speváckeho zboru

Vodopádik

Chata Slniečko, Tajov 22. a 23.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenie na medzinárodnej husľovej súťaži Mistra Josefa Musiky

O novopacký achát

Budova Gymnázia,

Nová Paka (ČR)

22. – 24.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť žiakov akordeónového oddelenia

Metodické dni akordeón, komorná hra a hra v orchestri

ZUŠ Jána Cikkera,

Banská Bystrica

25. a 26.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť a ocenenia na celoslovenskej hudobnej súťažnej prehliadke

Pegas Musicale

DK Zrkadlový háj,

Bratislava

27.4. 2016 Hudobný odbor
Zapojenie sa do programu mesta k

Medzinárodnému dňu tanca

Námestie SNP,

Banská Bystrica

29.4. 2016 Tanečný odbor
Účasť  na speváckej súťaži Bojnická Perla 2016 ZUŠ Bojnice 29.4. 2016 Hudobný odbor
Účasť  na speváckej súťaži Pink Song 2016 SZUŠ PinkHarmonyStudio, Zvolen 29.4. 2016 Hudobný odbor
Odoslanie prác na medzinárodnú výtvarnú súťaž Bienále grafiky v Toruni Toruň, Poľsko 30.4. 2016 Výtvarný odbor
Odoslanie prác na celoslovenskú výtvarnú súťaž

Cesty za poznaním minulosti 2016

Múzeum SNP,

Banská Bystrica

30.4. 2016 Výtvarný odbor