Ďakujeme vám, za venovanie 2% z vašich daní

  • Oznamy

Občianske združenie pri ZUŠ JC BB

 Editovateľné VYHLÁSENIE o poukázaní sumy s už vypísanými údajmi našej školy, si môžete stiahnuť kliknutím na túto vetu.